Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 713/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające po raz 133. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2010-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 14

L 209/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 713/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające po raz 133. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

KOMISJA EUROPEJSKA, (2)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią AlKaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające zamro­ żenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 lit. a) oraz art. 7a ust. 5 (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 27 oraz 29 lipca 2010 r. Komitet Rady Bezpieczeń­ stwa ds. Sankcji Organizacji Narodów Zjednoczonych podjął decyzję o wykreśleniu pięciu nazwisk i ośmiu podmiotów z listy osób, grup i podmiotów, w odniesieniu do których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, których fundusze oraz zasoby gospodarcze podlegają zamrożeniu zgodnie z tym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 9 sierpnia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego

Karel KOVANDA

p.o. Dyrektora Generalnego ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, s. 9. (2) Artykuł 7a dodany rozporządzeniem (UE) nr 1286/2009 (Dz.U. L 346 z 23.12.2009, s. 42).

10.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/15

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: (1) W tytule „Osoby prawne, grupy i podmioty” wykreśla się następujące wpisy: (a) Al-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, USA; (b) Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, USA; (c) Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; (d) Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA; (e) Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Waszyngton, USA; (f) Parka Trading Company, PO box 3313, Deira, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie; (g) Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, drugie piętro, Minneapolis, Minnesota, USA; (h) Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Szwecja. (2) W tytule „Osoby fizyczne” wykreśla się następujące wpisy: (a) Abdul Hakim Mujahid Muhammad Awrang (alias a) Abdul Hakim Mojahed; b) Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: „wysłannik” talibów w Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas trwania reżimu talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1956 r. Miejsce urodzenia: wieś Khajakhel, dystrykt Sharan, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy nr identyfikacyjny: 106266. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 25.1.2001 r. (b) Abdul Samad Khaksar: Tytuł: a) Mułła, b) Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Spraw Wewnętrznych (ds. Bezpie­ czeństwa) w rządzie talibów. Adres: prowincja Kandahar, Afganistan. Data urodzenia: między 1958 a 1963 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe informacje: według doniesień nie żyje od stycznia 2006 r.; (c) Muhammad Islam Mohammadi. Stanowisko: gubernator prowincji Bamiyan (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1953 a 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Rori-Du-Aab, prowincja Samangan, Afga­ nistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe informacje: według doniesień nie żyje od 2007 r.; (d) Abdul Satar Paktin (alias a) Abdul Sattar Paktis). Tytuł: doktor. Stanowisko: a) Departament Protokołu, Minister­ stwo Spraw Zagranicznych w rządzie talibów, b) Wiceminister Zdrowia Publicznego w rządzie talibów. Adres: dystrykt Charkh, prowincja Logar, Afganistan. Miejsce urodzenia: Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Dodatkowe informacje: zatrzymany w 2005 r. i deportowany do Afganistanu.; (e) Abdul Salam Zaeef (alias Abdussalam Zaeef). Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) zastępca Ministra Górnictwa i Przemysłu w rządzie talibów, b) Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny, „ambasada” talibów, Islamabad, Pakistan. Data urodzenia: 1968 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Numer paszportu: D 001215 (paszport afgański wydany w dniu 29 sierpnia 2000 r.). Dodatkowe informacje: zatrzy­ many i deportowany do Afganistanu. Zwolniony z więzienia. Od maja 2007 r. przebywa w Kabulu.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 209 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L209 - 19 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonania decyzji Rady 2000/258/WE w zakresie badań biegłości dla celów zachowania upoważnień laboratoriów do przeprowadzania testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5421) (1)

 • Dz. U. L209 - 18 z 201010.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do wykazu laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5420) (1)

 • Dz. U. L209 - 16 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 714/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L209 - 1 z 201010.8.2010

  Rozporządzenie rady (UE) nr 712/2010 z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 53/2010 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.