Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 215 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 25 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zagłówków wbudowanych i niewbudowanych w siedzenia pojazdów

Data ogłoszenia:2010-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 215 POZ 1

Strona 1 z 14
14.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 25 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zagłówków wbudowanych i niewbudowanych w siedzenia pojazdów Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Serię poprawek 04 – data wejścia w życie: 15 stycznia 1997 r. Sprostowanie 2 do wersji 1 regulaminu – data wejścia w życie: 12 listopada 2008 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Oznaczenia 5. Homologacja 6. Specyfikacje ogólne 7. Badania 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 10. Modyfikacja i rozszerzenie homologacji typu zagłówka 11. Instrukcje 12. Ostateczne zaniechanie produkcji 13. Przepisy przejściowe 14. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, odmowy udzielenia, rozszerzenia lub cofnięcia homolo­ gacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu zagłówka, bez względu na to czy zagłówek taki jest wbudowany czy niewbudowany w siedzenia pojazdu, zgodnie z regulaminem nr 25 Załącznik 2 – Rozmieszczenie znaków homologacji Załącznik 3 – Procedura określania punktu „H” i rzeczywistego kąta tułowia dla miejsc siedzących w pojazdach silnikowych

L 215/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2010

Załącznik 4 – Określenie wysokości i szerokości zagłówków Załącznik 5 – Szczegółowe dane dotyczące linii wyznaczonych i pomiarów dokonanych podczas badań Załącznik 6 – Procedura badania na rozproszenie energii Załącznik 7 – Określenie wymiaru „A” dla przerw zagłówka

1. 1.1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do zagłówków zgodnych z jednym z typów zdefiniowanych w pkt 2.2 poniżej (1). Regulaminu nie stosuje się do zagłówków, które mogą być montowane na siedzeniach składa­ nych lub siedzeniach skierowanych w bok lub w tył. Regulamin stosuje się do samych oparć siedzeń zaprojektowanych tak, aby służyły także jako zagłówki zgodnie z definicją w pkt 2.2 poniżej.

DEFINICJE

1.1.1.

1.1.2.

2.

Do celów niniejszego regulaminu: 2.1. „typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów o napędzie silnikowym, które nie różnią się pod następującymi istotnymi względami: linie i wewnętrzne wymiary części nadwozia tworzącej kabinę pasażerską, typy i wymiary siedzeń, typ i wymiary elementu chroniącego głowę oraz odpowiednich części konstrukcji pojazdu w przypadku zagłówka zamocowanego bezpośrednio do konstrukcji pojazdu; „zagłówek” oznacza urządzenie mające na celu ograniczenie przemieszczania się do tyłu głowy osoby dorosłej w pojeździe, względem jej tułowia, aby w razie wypadku ograniczyć ryzyko uszkodzeń szyjnego odcinka kręgosłupa tejże osoby; „zintegrowany zagłówek” oznacza zagłówek, który tworzy górna część oparcia siedzenia. Definicji tej odpowiadają zagłówki zgodne z definicjami w pkt 2.2.2 i 2.2.3 poniżej, których nie można oddzielić od siedzeń lub konstrukcji pojazdu w sposób inny niż przy użyciu narzędzi lub po częściowym bądź całkowitym usunięciu elementów siedzenia; „zdejmowany zagłówek” oznacza zagłówek, który stanowi element zdejmowany z siedzenia, zaprojektowany w sposób umożliwiający umieszczenie go i trwałe zamocowanie w konstrukcji oparcia siedzenia; „oddzielny zagłówek” oznacza zagłówek, który stanowi odrębny element siedzenia, zaprojekto­ wany w sposób umożliwiający umieszczenie go lub trwałe zamocowanie w konstrukcji oparcia siedzenia; „typ siedzenia” oznacza kategorię siedzeń nieróżniących się pod względem wymiarów, szkieletu konstrukcji lub obicia, mogących się jednak różnić pod względem wykończenia i koloru; „typ zagłówka” oznacza kategorię zagłówków nieróżniących się pod względem wymiarów, szkie­ letu konstrukcji lub obicia, mogących się jednak różnić pod względem wykończenia, koloru i obicia;

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 215 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L215 - 27 z 201014.8.2010

    Regulamin nr 26 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wystających części zewnętrznych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.