Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 215 POZ 27

Tytuł:

Regulamin nr 26 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wystających części zewnętrznych

Data ogłoszenia:2010-08-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 215 POZ 27

Strona 1 z 12
14.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/27

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 26 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do wystających części zewnętrznych Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement 1 do serii poprawek 03 – data wejścia w życie: 11 czerwca 2007 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres i cel 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Homologacja 5. Specyfikacje ogólne 6. Specyfikacje szczegółowe 7. Modyfikacja typu pojazdu oraz rozszerzenie homologacji 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 10. Ostateczne zaniechanie produkcji 11. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji 12. Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, odmowy udzielenia, rozszerzenia lub cofnięcia homolo­ gacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu pojazdu w zakresie wystających części zewnętrznych Załącznik 2 – Rozmieszczenie znaków homologacji Załącznik 3 – Metody określania wymiarów części wystających oraz odstępów Załącznik 4 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, odmowy udzielenia, rozszerzenia lub cofnięcia homolo­ gacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu oddzielnego zespołu technicznego, tj. bagaż­ nika dachowego, bagażnika na narty oraz anteny radiowej odbiorczej lub nadawczej 1. 1.1.

ZAKRES I CEL

Niniejszy regulamin stosuje się do zewnętrznych elementów wystających pojazdów kategorii M1 (1). Regulaminu nie stosuje się do zewnętrznych lusterek wstecznych ani do zaczepów do holowania. Celem niniejszego regulaminu jest ograniczenie ryzyka wystąpienia lub złagodzenie obrażeń ciała u osoby w wyniku uderzenia lub otarcia się o nadwozie w przypadku kolizji. Obowiązuje zarówno w przypadku unieruchomionego pojazdu jak również pojazdu w ruchu.

1.2.

(1) Zdefiniowanej w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3) (dokument TRANS/ SC1/WP29/78/Amend.3).

L 215/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.8.2010

2.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: 2.1. „homologacja pojazdu” oznacza homologację typu pojazdu w odniesieniu do zewnętrznych elementów wystających; „typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów silnikowych, nieróżniących się od siebie pod istotnymi względami takimi jak kształt czy materiały, z jakich wykonana jest ich powierzchnia zewnętrzna; „powierzchnia zewnętrzna” oznacza zewnętrzną stronę pojazdu włączając w to maskę silnika, pokrywę bagażnika, drzwi, błotniki, dach, światła i sygnalizację świetlną oraz widoczne elementy wzmacniające; „linia podłogi” oznacza linię wyznaczoną w następujący sposób: wokół obciążonego pojazdu stopniowo wyznacza się stożek o pionowej osi, której wysokość nie jest określona, i o kącie połówkowym 30°, w taki sposób, aby przystawał stale i możliwie jak najniżej do zewnętrznej powierzchni pojazdu. Linia podłogi jest geometrycznym śladem takich punktów styczności. Przy wyznaczaniu linii podłogi nie bierze się pod uwagę miejsc przyłożenia podnośnika, rur wydechowych i kół. Przyjmuje się, że wnęki na koła są wypełnione przez wyimaginowaną powierzchnię, która stanowi płynne przedłużenie otaczającej ją powierzchni zewnętrznej. Przy określaniu linii podłogi bierze się pod uwagę zderzaki umieszczone z przodu oraz z tyłu pojazdu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 215 POZ 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L215 - 1 z 201014.8.2010

    Regulamin nr 25 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji zagłówków wbudowanych i niewbudowanych w siedzenia pojazdów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.