Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów (1)

Data ogłoszenia:2010-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2 - Strona 4

Strona 4 z 5

(3) »Nowe obiekty« oznaczają obiekty, w przypadku których do daty granicznej nie miało miejsce żadne z następujących zdarzeń: a) podpisanie stosownej umowy o zaprojektowanie danego obiektu; b) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie regulacyjnym. (4) »Data końcowa« oznacza termin, po upływie którego nie wolno stosować halonów w danych zastosowaniach oraz do którego gaśnice lub systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające halon podlegają obowiązkowemu demontażowi. (5) »Zobojętnianie« oznacza działanie, którego celem jest niedopuszczenie do zapoczątkowania spalania w łatwopalnym lub wybuchowym środowisku poprzez dodanie inhibitora lub rozcieńczalnika. (6) »Statek towarowy« oznacza statek niebędący statkiem pasażerskim, o masie brutto przekraczającej 500 ton, odby­ wający podróże międzynarodowe zgodnie z definicją tych pojęć zawartą w konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS). W konwencji SOLAS »statek pasażerski« określa się jako »statek, który przewozi więcej niż dwunastu pasażerów«, a »podróż międzynarodową« jako »podróż z kraju, do którego ma zastosowanie niniejsza konwencja, do portu znajdującego się poza tym krajem lub odwrotnie«. (7) Przestrzeń »zwykle zajmowana przez ludzi« oznacza przestrzeń chronioną, w której konieczna jest stała lub bardzo częsta obecność ludzi w celu zapewnienia skutecznego działania sprzętu lub obiektu. Dla celów zastosowań wojsko­ wych poziomem zajętości przestrzeni chronionej jest poziom przewidziany w sytuacji bojowej. (8) Przestrzeń »zwykle niezajmowana przez ludzi« oznacza przestrzeń chronioną, w której przebywa się sporadycznie, w szczególności w celu przeprowadzenia działań konserwacyjnych i gdzie stała obecność ludzi nie jest konieczna w celu zapewnienia skutecznego działania sprzętu lub obiektu.

KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA HALONÓW Zastosowanie Kategoria sprzętu lub obiektu Cel Rodzaj gaśnicy Rodzaj halonu Data graniczna (31 grudnia podanego roku) Data końcowa (31 grudnia podanego roku)

1.

W wojskowych pojazdach lądowych

1.1.

Do ochrony silnikowych Do ochrony załogi Do ochrony załogi

przedziałów

Stały system gaśniczy Stały system gaśniczy Gaśnica przenośna

1301 1211 2402 1301 2402 1301 1211

2010

2035

1.2. 1.3.

przedziałów przedziałów

2011 2011

2040 2020

L 218/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2010

KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA HALONÓW Zastosowanie Kategoria sprzętu lub obiektu Cel Rodzaj gaśnicy Rodzaj halonu Data graniczna (31 grudnia podanego roku) Data końcowa (31 grudnia podanego roku)

2.

W nawodnych okrętach marynarki wojennej

2.1.

Do ochrony zwykle zajmowanych przez ludzi przestrzeni maszynowni Do ochrony zwykle niezajmowanych przez ludzi przedziałów silnikowych Do ochrony zwykle niezajmowanych przez ludzi przedziałów urządzeń elek­ trycznych Do ochrony dowodzenia ośrodków

Stały system gaśniczy

1301 2402

2010

2040

2.2.

Stały system gaśniczy

1301 1211 2402 1301 1211

2010

2035

2.3.

Stały system gaśniczy

2010

2030

2.4.

Stały system gaśniczy Stały system gaśniczy Stały system gaśniczy

1301

2010

2030

2.5.

Do ochrony pomieszczeń pompy paliwowej Do ochrony zbiorników zasobnikowych łatwopal­ nych cieczy Do ochrony statków powietrznych w hangarach i warsztatach konserwacyj­ nych Do ochrony maszynowni Do ochrony dowodzenia przestrzeni

1301

2010

2030

2.6.

1301 1211 2402 1301 1211

2010

2030

2.7.

Gaśnica przenośna

2010

2016

3.

W okrętach podwod­ nych marynarki wojennej

3.1.

Stały system gaśniczy Stały system gaśniczy Stały system gaśniczy

1301

2010

2040

3.2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 26 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Malcie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5684) (1)

 • Dz. U. L218 - 24 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: Candida oleophila szczep O, jodek potasu i tiocyjanian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5662) (1)

 • Dz. U. L218 - 22 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do terminów dostaw i interwencyjnego przejęcia zbóż w Finlandii w roku gospodarczym 2009/2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5659)

 • Dz. U. L218 - 21 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 747/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni sierpnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L218 - 19 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 746/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L218 - 9 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L218 - 1 z 201019.8.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.