Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, w zakresie zastosowań krytycznych halonów (1)

Data ogłoszenia:2010-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2 - Strona 5

Strona 5 z 5

ośrodków

1301

2010

2040

3.3.

Do ochrony przestrzeni zespołu prądnicowego z silnikiem wysokoprężnym Do ochrony przedziałów urządzeń elektrycznych Do ochrony zwykle nieza­ jmowanych przez ludzi ładowni. Do ochrony i przedziałów załogi kabin

1301

2010

2040

3.4.

Stały system gaśniczy Stały system gaśniczy Gaśnica przenośna Stały system gaśniczy

1301

2010

2040

4.

Na statkach powietrz­ nych

4.1.

1301 1211 2402 1211 2402 1301 1211 2402

2018

2040

4.2. 4.3.

2014 2014

2025 2040

Do ochrony gondoli silnikowych i pomocniczych pokładowych zespołów energetycznych

19.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/7

KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA HALONÓW Zastosowanie Kategoria sprzętu lub obiektu Cel Rodzaj gaśnicy Rodzaj halonu Data graniczna (31 grudnia podanego roku) Data końcowa (31 grudnia podanego roku)

4.4.

Do zobojętniania ników paliwowych

zbior­

Stały system gaśniczy Stały system gaśniczy

1301 2402 1301 1211 2402 1301 1211 2402 1301 2402

2011

2040

4.5.

Do ochrony zbiornika na ścieki z toalet

2011

2020

4.6.

Do ochrony przegród kadłu­ bowych

Stały system gaśniczy

2011

2040

5.

W obiektach sektora naftowego, gazowego i petrochemicznego

5.1.

Do ochrony przestrzeni, gdzie możliwe jest uwol­ nienie łatwopalnego płynu lub gazu Do zwykle zajmowanych przez ludzi przestrzeni, gdzie możliwe jest uwol­ nienie łatwopalnego płynu lub gazu Do ochrony zwykle zajmo­ wanych przez ludzi prze­ strzeni Do ochrony zwykle zajmo­ wanych przez ludzi prze­ strzeni Do ochrony zwykle nieza­ jmowanych przez ludzi przestrzeni W pojazdach ratunkowych

Stały system gaśniczy

2010

2020

6.

Na handlowych stat­ kach towarowych

6.1.

Stały system gaśniczy

1301 2402

1994

2016

7.

W lądowych ośrod­ kach dowodzenia i komunikacji niezbęd­ nych dla bezpieczeń­ stwa narodowego

7.1.

Stały system gaśniczy

1301 2402

2010

2025

7.2.

Gaśnica przenośna

1211

2010

2013

7.3.

Stały system gaśniczy

1301 2402

2010

2020

8.

Na płycie lotniska i w portach lotniczych

8.1.

Gaśnica przenośna Gaśnica przenośna

1211

2010

2016

8.2.

Do ochrony statków powietrznych w hangarach i warsztatach konserwacyj­ nych Do ochrony przestrzeni, w których należy zminimali­ zować zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się skażenia radioaktywnego

1211

2010

2016

9.

W siłowniach jądro­ wych i jądrowych obiektach badawczych

9.1.

Stały system gaśniczy

1301

2010

2020

10. W tunelu pod kanałem La Manche

10.1. Do ochrony obiektów tech­ nicznych 10.2. Do ochrony wagonów silni­ kowych i wagonów przewo­ zowych składów w tunelu pod kanałem La Manche

Stały system gaśniczy Stały system gaśniczy

1301

2010

2016

1301

2010

2020

L 218/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2010

KRYTYCZNE ZASTOSOWANIA HALONÓW Zastosowanie Kategoria sprzętu lub obiektu Cel Rodzaj gaśnicy Rodzaj halonu Data graniczna (31 grudnia podanego roku) Data końcowa (31 grudnia podanego roku)

11. Inne

11.1. Do wstępnej akcji gaśniczej podejmowanej przez straż pożarną, w przypadkach o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa osób 11.2. Do ochrony osób przez służby wojskowe i policyjne

Gaśnica przenośna

1211

2010

2013

Gaśnica przenośna

1211

2010

2013”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 218 POZ 2 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L218 - 26 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2010 r. zezwalająca na kontrole bezpośrednie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, prowadzone na zatwierdzonym terenie podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe na Malcie (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5684) (1)

 • Dz. U. L218 - 24 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne: Candida oleophila szczep O, jodek potasu i tiocyjanian potasu (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5662) (1)

 • Dz. U. L218 - 22 z 201019.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2010 r. wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 687/2008 w odniesieniu do terminów dostaw i interwencyjnego przejęcia zbóż w Finlandii w roku gospodarczym 2009/2010 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5659)

 • Dz. U. L218 - 21 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 747/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni sierpnia 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wysokiej jakości wołowiny na mocy rozporządzenia (WE) nr 620/2009

 • Dz. U. L218 - 19 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 746/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L218 - 9 z 201019.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009

 • Dz. U. L218 - 1 z 201019.8.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.