Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 219 POZ 23

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (  Dz.U. L 316 z 2.12.2009)

Data ogłoszenia:2010-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 219 POZ 23

20.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 219/23

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 316 z dnia 2 grudnia 2009 r.) 1. Strona tytułowa oraz s. 1, tytuł rozporządzenia: zamiast: „rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegó­ łowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników”, „rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2009 z dnia 29 października 2009 r. ustanawiające szczegó­ łowe zasady wdrażania systemu płatności jednolitej przewidzianego w tytule III rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników”.

powinno być:

2. Strona 6, art. 2 lit. n): zamiast: „»zagajnik o krótkiej rotacji« oznacza obszary obsadzone tymi gatunkami drzew objętych kodem CN 0602 90 41, na które składają się zdrewniałe uprawy wieloletnie, podkładki lub podstawy łodyg pozostające w ziemi po zbiorach, wraz z nowymi pędami wschodzącymi w następnej porze roku i które wyszczególnione są w wykazie gatunków do wykorzystania w zagajnikach o krótkiej rotacji wraz z ich maksymalnym cyklem uprawy, który zostanie sporządzony przez państwa członkowskie od 2010 r.;”, „»zagajnik o krótkiej rotacji« oznacza obszary obsadzone gatunkami drzew objętymi kodem CN 0602 90 41, na których prowadzona jest uprawa drzewiastych roślin wieloletnich, o korzeniu lub łodydze pozostających w ziemi po zbiorze, które wypuszczają pędy w następnym sezonie i które wyszczególnione są w wykazie gatunków odpowiednich do wykorzystania w zagajnikach o krótkiej rotacji wraz z ich maksymalnym cyklem zbioru, który ma zostać sporządzony przez państwa człon­ kowskie od 2010 r.;”.

powinno być:

3. Strona 6, art. 3 ust. 2 akapit drugi: zamiast: powinno być: „Przeniesienie na podstawie umowy dzierżawy, (…)”, „Następstwo w drodze przeniesienia umowy dzierżawy, (…)”.

4. Strona 14, art. 31 ust. 2 akapit pierwszy: zamiast: powinno być: „Jeśli rolnikowi przydzielono uprawnienia do płatności lub nabył je przed ostateczną datą składania wniosków o ustanowienie uprawnień do płatności, (…)”, „Jeśli rolnikowi przydzielono uprawnienia do płatności lub nabył je bądź otrzymał przed ostateczną datą składania wniosków o ustanowienie uprawnień do płatności, (…)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 219 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 21 z 201020.8.2010

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2010 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania projektu pilotażowego na rzecz zwiększenia praw konsumentów, efektywności i stabilności europejskich rynków finansowych poprzez szkolenia dla stowarzyszeń konsumentów i podobnych organizacji

 • Dz. U. L219 - 7 z 201020.8.2010

  Decyzja Rady 2010/461/WPZiB z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wsparcia działań komisji przygotowawczej Organizacji do spraw Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBTO) w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i kontroli oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L219 - 5 z 201020.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 749/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L219 - 1 z 201020.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1425/2006 w odniesieniu do przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz niektórych worków i toreb plastikowych dokonywany za pośrednictwem chińskiego przedsiębiorstwa objętego niższą stawką cła oraz poddające ten przywóz rejestracji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.