Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 15

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE (  Dz.U. L 194 z 25.7.2009)

Data ogłoszenia:2010-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 15

24.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 221/15

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 194 z dnia 25 lipca 2009 r.) 1. Strona 14, art. 10: zamiast: „Dopuszczenie próbek do swobodnego obrotu jest możliwe pod warunkiem (…)”,

powinno być: „Dopuszczenie przesyłek do swobodnego obrotu jest możliwe pod warunkiem (…)”. 2. Strona 19, załącznik II, nagłówek formularza: zamiast: „WSPÓLNieTA EUROPEJSKA”,

powinno być: „WSPÓLNOTA EUROPEJSKA”. 3. Strona 19, załącznik II, nagłówek formularza: zamiast: „WspólNietowy dokument wejścia (CED)”,

powinno być: „Wspólnotowy dokument wejścia (CED)”. 4. Strona 19, załącznik II, rubryka II.1: zamiast: „Numer referencyjny wspólNietowego dokument wejścia”,

powinno być: „Numer referencyjny wspólnotowego dokumentu wejścia”. 5. Strona 19, załącznik II, rubryka II.9: zamiast: „(…) kontrole przesyłki zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami wspólNietowymi”,

powinno być: „(…) kontrole przesyłki zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami wspólnotowymi”. 6. Strona 19, załącznik II, rubryka II.11: zamiast: „Kontrola Tożsamości”,

powinno być: „kontrola identyfikacyjna”. 7. Strona 19, załącznik II, rubryka II.17: zamiast: „Dokumenty identyfikacyjne: niezgodNieść z dokumentami”,

powinno być: „Dokumenty identyfikacyjne: niezgodność z dokumentami”. 8. Strona 19, załącznik II, rubryka II.19: zamiast: „Nr Niewej plomby:”,

powinno być: „Nr nowej plomby:”. 9. Strona 19, załącznik II, rubryka II.20: zamiast: „Pełna nazwa wyznaczonego miejsca wprowadzenia/punktu kontroli i stempel urzędowy”,

powinno być: „Pełna nazwa wyznaczonego miejsca wprowadzenia/miejsca kontroli i stempel urzędowy”. 10. Strona 19, załącznik II, rubryka II.21: zamiast: „Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor wyznaczonego miejsca wprowadzenia/punktu kontroli, oświadczam, że kontrole przesyłki zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami wspólNietowymi”,

powinno być: „Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor wyznaczonego miejsca wprowadzenia/miejsca kontroli, oświadczam, że kontrole przesyłki zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami wspólnotowymi”.

L 221/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2010

11. Strona 19, załącznik II, rubryka III.1: zamiast: „Informacje dotyczące poNiewnej wysyłki:”, powinno być: „Informacje dotyczące odesłania:”. 12. Strona 19, załącznik II, rubryka III.1: zamiast: „Country of destination:”, powinno być: „Kraj przeznaczenia:”. 13. Strona 19, załącznik II, rubryka III.2: zamiast: „JedNiestka lokalnego właściwego organu”, powinno być: „Jednostka lokalnego właściwego organu”. 14. Strona 19, załącznik II, rubryka III.2: zamiast: „ZgodNieść przesyłki”, powinno być: „Zgodność przesyłki”. 15. Strona 19, załącznik II, rubryka III.3: zamiast: „Numer jedNiestki”, powinno być: „Numer jednostki”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 221 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L221 - 12 z 201024.8.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/58/UE z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w odniesieniu do rozszerzenia stosowania substancji czynnej iprodion (1)

 • Dz. U. L221 - 10 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 755/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L221 - 8 z 201024.8.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 754/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L221 - 2 z 201024.8.2010

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

 • Dz. U. L221 - 1 z 201024.8.2010

  Decyzja Rady 2010/464/WPZiB z dnia 6 sierpnia 2010 r. dotycząca podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Ugandy o statusie misji dowodzonej przez Unię Europejską w Ugandzie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.