Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 222 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

Data ogłoszenia:2010-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 222 POZ 1

Strona 1 z 37
24.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 4 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: dnia 19 sierpnia 2010 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN A. PRZEPISY ADMINISTRACYJNE

0. 1. 2. 3. 4.

B.

Zakres Definicje Wystąpienie o homologację systemu Oznaczenia Homologacja

WYMOGI TECHNICZNE DOTYCZĄCE SYSTEMÓW

5. 6.

Zalecenia ogólne Natężenie światła 6.1 Przepisy ogólne 6.2 Przepisy stosowane do świateł mijania 6.3 Przepisy dotyczące świateł drogowych 6.4 Pozostałe przepisy

7.

C.

Barwa

POZOSTAŁE PRZEPISY ADMINISTRACYJNE

8. 9.

Modyfikacja typu systemu i rozszerzenie homologacji Zgodność produkcji

10. Sankcje z tytułu braku zgodności produkcji

L 222/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2010

11. Ostateczne zaniechanie produkcji 12. Nazwy i adresy placówek technicznych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 — Załącznik 2 — Załącznik 3 — Załącznik 4 — Załącznik 5 — Załącznik 6 —

Zawiadomienie Przykładowe rozmieszczenie znaków homologacji Wymogi fotometryczne dotyczące świateł mijania Badanie stabilności właściwości fotometrycznych systemów w czasie pracy Wymogi minimalne dotyczące procedur weryfikacji zgodności produkcji Wymogi dotyczące systemów zawierających soczewkę z tworzywa sztucznego – badania soczewek lub próbek tworzywa oraz systemów kompletnych lub jednej albo kilku ich części Dodatek 1 — Porządek chronologiczny badań homologacyjnych Dodatek 2 — Metoda pomiaru rozproszenia i przepuszczania światła Dodatek 3 — Metoda badania przez natryskiwanie Dodatek 4 — Badanie przyczepności taśmy samoprzylepnej

Załącznik 7 — Załącznik 8 — Załącznik 9 —

Wymogi minimalne dotyczące poboru próbek przez inspektora Przepisy dotyczące regulacji granicy światła – cienia i ustawienia światła mijania Przepisy dotyczące pomiarów fotometrycznych

Załącznik 10 — Formularz opisu Załącznik 11 — Wymagania dotyczące modułów LED i systemów AFS zawierających moduły LED

A.

PRZEPISY ADMINISTRACYJNE ZAKRES

0.

Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie w systemach adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) przeznaczonych do pojazdów silnikowych kategorii M oraz N (1). 1.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu 1.1. należy stosować definicje zamieszczone w regulaminie nr 48 oraz serii poprawek do niego, obowiązujących w chwili składania wniosku o homologację typu; „system adaptacyjnego oświetlenia głównego” (lub „system”) oznacza urządzenie świetlne emitu­ jące wiązki światła, którego parametry dostosowują się w sposób automatyczny do zmiennych warunków stosowania świateł mijania i, w danym przypadku, świateł drogowych z minimalną zawartością funkcjonalną, o której mowa w pkt 6.1.1; system ten posiada „układ sterowania”, jeden lub, w danym przypadku, kilka „urządzeń zasilających i sterujących” oraz jednostki insta­ lacyjne umieszczone po prawej i po lewej stronie pojazdu;

1.2.

(1) Zgodnie z definicją zawartą w załączniku 7 do ujednoliconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), (doku­ ment TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 ostatnio zmieniony poprawką 4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 222 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L222 - 62 z 201024.8.2010

    Decyzja Komisji z dnia 17 września 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 61/07 (ex NN 71/07) – Grecja Olympic Airways Services/Olympic Airlines (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5073) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.