Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 230 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 13-H Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych v zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 230 POZ 1

Strona 1 z 58
31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 13-H Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych v zakresie hamowania Obejmujący całość obowiązującego tekstu, w tym: Suplement 9 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: dnia 17 marca 2010 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Homologacja 5. Specyfikacje 6. Badania 7. Modyfikacja typu pojazdu lub układu hamulcowego i rozszerzenie homologacji 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 10. Ostateczne zaniechanie produkcji 11. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji 12. Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji, lub ostatecznego zaniechania produkcji typu pojazdu w zakresie hamowania na mocy regulaminu nr 13-H Załącznik 2 – Rozmieszczenie znaków homologacji Załącznik 3 – Badania hamowania i skuteczność układów hamulcowych

L 230/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2010

Dodatek – Procedura kontroli stanu naładowania akumulatora Załącznik 4 – Przepisy dotyczące źródeł energii i urządzeń do magazynowania energii (akumulatorów energii) Załącznik 5 – Rozdział sił hamowania na osie pojazdu Dodatek 1 – Procedura badania kolejności blokowania kół Dodatek 2 – Procedura badania przy pomocy przetworników momentu obrotowego koła Załącznik 6 – Wymagania dotyczące badań pojazdów wyposażonych w układy przeciwblokujące Dodatek 1 – Symbole i definicje Dodatek 2 – Wykorzystanie przyczepności Dodatek 3 – Skuteczność na nawierzchniach o różnych współczynnikach przyczepności Dodatek 4 – Metoda wyboru nawierzchni o niskiej przyczepności Załącznik 7 – Metoda badań okładzin hamulcowych na dynamometrycznym stanowisku bezwładno­ ściowym. Załącznik 8 – Wymagania szczególne dotyczące bezpieczeństwa stosowania kompleksowych elektronicz­ nych układów sterowania pojazdu Załącznik 9 – Elektroniczny układ sterowania stabilnością (ESC) i układ wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych (BAS)

1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do hamowania pojazdów kategorii M1 i N1 (1). Niniejszy regulamin nie dotyczy: pojazdów o prędkości konstrukcyjnej nie przekraczającej 25 km/h; pojazdów z wyposażeniem dla kierowców niepełnosprawnych.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu: 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. „Homologacja pojazdu” oznacza homologację typu pojazdu w zakresie hamowania. „Typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów, które nie różnią się między sobą pod względem następujących istotnych właściwości: maksymalnej masy, określonej w pkt 2.11 poniżej; rozkładu masy pomiędzy osie; konstrukcyjnej prędkości maksymalnej; różnych typów wyposażenia hamulcowego, szczególnie w odniesieniu do obecności lub braku wyposażenia do hamowania przyczepy lub obecności elektrycznego układu hamulcowego; typu silnika;

(1) Niniejszy regulamin zawiera zbiór wymagań dla pojazdów kategorii N1 alternatywny do zawartego w regulaminie nr 13. Strony Porozumienia stosujące zarówno regulamin nr 13, jak i niniejszy regulamin uznają homologacje według dowolnego z tych regulaminów za jednakowo ważne. Kategorie M1 i N1 zdefiniowano w załączniku 7 do ujedno­ liconej rezolucji w sprawie budowy pojazdów (R.E.3), (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 ostatnio zmie­ niony poprawką 4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 230 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 264 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych emitujących asymetryczne światło mijania lub światło drogowe lub oba te rodzaje świateł i wyposażonych w żarówki lub moduły LED

 • Dz. U. L230 - 253 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych

 • Dz. U. L230 - 119 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach

 • Dz. U. L230 - 81 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do siedzeń, ich mocowań i zagłówków

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.