Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 230 POZ 119

Tytuł:

Regulamin nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach

Data ogłoszenia:2010-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 230 POZ 119

Strona 1 z 72
31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/119

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach Obejmujący całość obowiązującego tekstu, w tym: Suplement nr 12 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 24 października 2009 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Oznakowanie 5. Homologacja 6. Wymagania ogólne 7. Wymagania szczególne 8. Badania 9. Zmiana typu materiału oszklenia bezpiecznego lub rozszerzenie homologacji 10. Zgodność produkcji 11. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 12. Postanowienia przejściowe 13. Ostateczne zaniechanie produkcji 14. Nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 –

Powiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu materiału oszklenia bezpiecznego na mocy regulaminu nr 43

Załącznik 1A – Powiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do bezpiecz­ nego oszklenia tego pojazdu Załącznik 2 – Układ znaków homologacji dla części

Załącznik 2A – Układ znaków homologacji dla pojazdów Załącznik 3 – Załącznik 4 – Ogólne warunki przeprowadzania badań Hartowane szyby przednie

L 230/120

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2010

Załącznik 5 – Załącznik 6 – Załącznik 7 – Załącznik 8 – Załącznik 9 –

Szyby jednorodnie hartowane Laminowane szyby zwykłe przednie Szyby laminowane inne niż szyby przednie Laminowane szyby przednie obrobione Szyby bezpieczne pokryte tworzywem sztucznym (od strony wewnętrznej pojazdu)

Załącznik 10 – Szyby przednie ze szkła organicznego Załącznik 11 – Szyby ze szkła organicznego inne niż szyby przednie Załącznik 12 – Szyby zespolone dwuszybowe Załącznik 13 – Grupowanie szyb przednich do celu badań homologacyjnych Załącznik 14 – Oszklenia ze sztywnego tworzywa sztucznego inne niż szyby przednie Załącznik 15 – Oszklenia z elastycznego tworzywa sztucznego inne niż szyby przednie Załącznik 16 – Szyba zespolona ze sztywnego tworzywa sztucznego Załącznik 17 – Pomiar wysokości segmentu i położenie punktów uderzenia Załącznik 18 – Procedury wyznaczania powierzchni podlegających badaniu na szybach przednich pojazdów kategorii M1 w odniesieniu do punktów V Załącznik 19 – Procedura wyznaczania punktu H oraz rzeczywistego kąta tułowia dla miejsc siedzących w pojazdach silnikowych Załącznik 20 – Kontrole zgodności produkcji Załącznik 21 – Postanowienia dotyczące instalacji bezpiecznego oszklenia w pojazdach

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin dotyczy: a) materiałów oszklenia bezpiecznego przeznaczonych do instalacji jako szyby przednie lub inne szyby, bądź jako przegrody wewnętrzne w pojazdach kategorii L, M, N, O oraz T (1); b) pojazdów kategorii M, N i O odnośnie do instalacji tych materiałów; w obu przypadkach, z wyjątkiem oszklenia urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej oraz paneli przyrządowych, specjalnego oszklenia odpornego na ostrzał z broni palnej oraz okien podwójnych. 2.

DEFINICJE

Do celów niniejszego regulaminu: 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 230 POZ 119 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 264 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych emitujących asymetryczne światło mijania lub światło drogowe lub oba te rodzaje świateł i wyposażonych w żarówki lub moduły LED

 • Dz. U. L230 - 253 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych

 • Dz. U. L230 - 81 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do siedzeń, ich mocowań i zagłówków

 • Dz. U. L230 - 1 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 13-H Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych v zakresie hamowania

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.