Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 230 POZ 253

Tytuł:

Regulamin nr 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych

Data ogłoszenia:2010-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 230 POZ 253

Strona 1 z 7
31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/253

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 1 do serii poprawek 04 – data wejścia w życie: dnia 22 lipca 2009 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Homologacja 5. Wymagania techniczne 6. Modyfikacja typu pojazdu i rozszerzenie homologacji 7. Zgodność produkcji 8. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 9. Ostateczne zaniechanie produkcji 10. Przepisy przejściowe 11. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Komunikat dotyczący homologacji, rozszerzenia, odmowy lub wycofania homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji danego typu pojazdu w odniesieniu do szczególnych cech konstrukcyjnych w przewozie towarów niebezpiecznych Załącznik 2 – Przykłady znaków homologacji

1.

ZAKRES

Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do podstawowej konstrukcji pojazdów silni­ kowych kategorii N oraz do ich przyczep kategorii O (1) przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w sekcji 9.1.2 załącznika B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

2.

DEFINICJE

W rozumieniu niniejszego regulaminu:

(1) Zgodnie z postanowieniami załącznika 7 do Rezolucji zbiorowej w sprawie konstrukcji pojazdów (R.E.3) (dokument TANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).

L 230/254

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2010

2.1.

„pojazd podstawowy” (zwany dalej „pojazdem”), podwozie - kabina, ciągnik siodłowy, podwozie przyczepy lub przyczepa z konstrukcją samonośną przeznaczone do przewozu towarów niebez­ piecznych;

2.2.

„typ pojazdu”, jeśli chodzi o cechy konstrukcyjne wymienione w niniejszym regulaminie, nie ma między pojazdami znaczących różnic.

3. 3.1.

WYSTĄPIENIE O HOMOLOGACJĘ

Wniosek o homologację danego typu pojazdu dotyczący jego cech konstrukcyjnych składa konstruktor pojazdu lub jego odpowiednio upoważniony przedstawiciel.

3.2.

Do wniosku o homologację należy dołączyć wymienione poniżej dokumenty w trzech egzem­ plarzach oraz następujące informacje:

3.2.1.

szczegółowy opis typu pojazdu pod względem jego budowy, silnika (zapłon wymuszony, zapłon samoczynny), wymiarów, linii oraz zastosowanych materiałów;

3.2.2.

oznaczenie pojazdu, zgodnie z pkt 9.1.1.2 ADR (EX/II, EX/III, AT, FL, OX, MEMU);

3.2.3.

rysunki dotyczące pojazdu;

3.2.4.

maksymalną masę całkowitą (kg) pojazdu.

3.3.

Pojazd reprezentatywny dla typu pojazdu, który ma być homologowany należy przekazać placówce technicznej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badań homologacyjnych.

4. 4.1.

HOMOLOGACJA

Homologacji udziela się, jeżeli pojazd, którego dotyczy wniosek o homologację, zgodnie z niniejszym regulaminem, spełnia wymogi wymienione poniżej w sekcji 5.

4.2.

Każda homologacja wiąże się z przyznaniem numeru homologacji, którego dwie pierwsze cyfry (obecnie 04 odpowiadające serii 04 poprawek do regulaminu) wskazują serię poprawek obej­ mujących ostatnie poważniejsze zmiany techniczne wprowadzone do przepisów w momencie udzielenia homologacji. W myśl pkt 2.2 niniejszego regulaminu, ta sama Umawiająca się Strona nie może przydzielić tego samego numeru homologacji innemu typowi pojazdu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 230 POZ 253 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 264 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych emitujących asymetryczne światło mijania lub światło drogowe lub oba te rodzaje świateł i wyposażonych w żarówki lub moduły LED

 • Dz. U. L230 - 119 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach

 • Dz. U. L230 - 81 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do siedzeń, ich mocowań i zagłówków

 • Dz. U. L230 - 1 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 13-H Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych v zakresie hamowania

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.