Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 230 POZ 264

Tytuł:

Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych emitujących asymetryczne światło mijania lub światło drogowe lub oba te rodzaje świateł i wyposażonych w żarówki lub moduły LED

Data ogłoszenia:2010-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 230 POZ 264

Strona 1 z 31
L 230/264

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych emitujących asymetryczne światło mijania lub światło drogowe lub oba te rodzaje świateł i wyposażonych w żarówki lub moduły LED Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 12 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: 19 sierpnia 2010 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

A. PRZEPISY ADMINISTRACYJNE 0. Zakres 1. Definicje 2. Wystąpienie o homologację światła głównego 3. Oznakowanie 4. Homologacja B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚWIATEŁ GŁÓWNYCH 5. Specyfikacje ogólne 6. Oświetlenie 7. Barwa 8. Sprawdzanie stopnia olśnienia C. POZOSTAŁE PRZEPISY ADMINISTRACYJNE 9. Zmiana typu światła głównego i rozszerzenie homologacji 10. Zgodność produkcji 11. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 12. Ostateczne zaniechanie produkcji 13. Nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych odpowiedzialnych za prowadzenie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy służb administracyjnych 14. Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 –

Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu światła głównego lub układu oświetlenia rozdzielonego na podstawie regulaminu nr 112 Przykłady rozmieszczenia znaków homologacji Ekran pomiarowy Badania stabilności parametrów fotometrycznych świateł głównych podczas pracy Minimalne wymogi dotyczące procedur kontroli zgodności produkcji

Załącznik 2 – Załącznik 3 – Załącznik 4 – Załącznik 5 –

31.8.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 230/265

Załącznik 6 – Załącznik 7 – Załącznik 8 – Załącznik 9 –

Wymagania dla świateł głównych posiadających szyby z tworzywa sztucznego – badanie szyb lub próbek materiału oraz kompletnych świateł Minimalne wymogi dotyczące pobierania próbek przez kontrolera Przegląd okresów roboczych dotyczących badań stabilności parametrów fotometrycznych Kontrola granicy światła i cienia dla świateł mijania za pomocą przyrządów

Załącznik 10 – Wymagania dotyczące modułów LED i świateł głównych zawierających moduły LED Załącznik 11 – Rysunek ogólny głównych świateł mijania i wszystkich źródeł światła oraz powiązanych opcji źródeł światła

A. 0.

PRZEPISY ADMINISTRACYJNE ZAKRES (1)

Niniejszy regulamin dotyczy świateł głównych dla pojazdów kategorii L, M, N i T (2). 1.

DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu, 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6. 1.3.7. 1.3.8. „szyba” oznacza zewnętrzną część światła głównego (jednostki), która przepuszcza światło poprzez powierzchnię świetlną; „powłoka” oznacza dowolny produkt lub produkty nałożone w jednej lub kilku warstwach na zewnętrzną powierzchnię szyby; „światła główne różnych typów” oznaczają światła główne, które różnią się pod takimi zasadni­ czymi względami, jak: nazwa handlowa lub znak towarowy; charakterystyka układu optycznego; dodanie lub usunięcie części, które mogą zmienić właściwości optyczne poprzez odbicie, zała­ manie, pochłanianie lub odkształcenie podczas działania; przystosowanie do ruchu prawostronnego lub lewostronnego bądź do obu rodzajów ruchu; rodzaj wytwarzanego światła (światło mijania, światło drogowe albo oba te rodzaje); materiały, z których wykonane są szyby i powłoki, o ile występują; rodzaj użytej żarówki lub indywidualny(-e) kod(-y) identyfikacyjny(-e) modułu LED.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 230 POZ 264 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L230 - 253 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 105 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów przeznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych w odniesieniu do ich szczególnych cech konstrukcyjnych

 • Dz. U. L230 - 119 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach

 • Dz. U. L230 - 81 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 17 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do siedzeń, ich mocowań i zagłówków

 • Dz. U. L230 - 1 z 201031.8.2010

  Regulamin nr 13-H Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji samochodów osobowych v zakresie hamowania

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.