Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/593/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie” w latach 2007–2013 w odniesieniu do Republiki Czeskiej i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5818)

Data ogłoszenia:2010-09-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 2

(EUR)

PL

TABELA 1 – Kwota środków na zobowiązania (ceny z 2004 r.)

Państwo członkowskie Regiony kwalifikujące się do objęcia celem »konkurencyjność regionalna oraz zatrudnienie« Dodatkowe fundusze określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, pkt: 10 16 20 23 25 26 28 29

Belgique/België Česká republika Danmark Deutschland España France Éire/Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Razem

1 264 522 294 172 351 284 452 135 320 8 273 934 718 2 925 887 307 9 000 763 163 260 155 399 4 539 667 937 44 796 164 1 472 879 499 761 883 269 435 196 895 398 057 758 778 631 938 1 077 567 589 5 335 717 800 7 006 030 153 552 511 215 598 656 149 624 993 149 625 000 209 475 000 74 812 500 199 500 000 99 750 000 4 633 651 199 500 000

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2.9.2010

37 194 148 334

11 639 681

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000

(EUR) Państwo członkowskie

2.9.2010

TABELA 2 – Środki na zobowiązania w podziale rocznym (ceny z 2004 r.)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Belgique/België Česká republika Danmark Deutschland España France Éire/Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Slovensko Suomi/Finland Sverige United Kingdom Razem

180 646 042 53 121 612 64 590 760 1 192 678 174 446 483 901 1 300 073 309 37 165 057 678 448 991 6 399 452 210 411 357 130 215 467 62 170 985 59 287 258 133 169 207 206 113 034 762 245 400 5 523 220 006

180 646 042 53 121 612 64 590 760 1 192 678 174 446 483 901 1 300 073 309 37 165 057 678 448 991 6 399 452 210 411 357 130 215 467 62 170 985 57 274 995 133 169 207 206 113 034 762 245 400 5 521 207 743

180 646 042 53 121 612 64 590 760 1 192 678 174 446 483 901 1 300 073 309 37 165 057 678 448 991 6 399 452 210 411 357 130 215 467 62 170 985 54 915 823 133 169 207 206 113 034 762 245 400 5 518 848 571

180 646 042 53 121 612 64 590 760 1 192 678 174 446 483 901 1 300 073 309 37 165 057 678 448 991 6 399 452 210 411 357 130 215 467 62 170 985 51 153 834 133 169 207 206 113 034 762 245 400 5 515 086 582

180 646 042 54 696 847 64 590 760 1 192 678 174 446 483 901 1 300 073 309 37 165 057 678 448 991 6 399 452 210 411 357 130 215 467 62 170 985 55 518 251 133 169 207 206 113 034 762 245 400 5 521 026 234

180 646 042 54 665 961 64 590 760 1 192 678 174 446 483 901 1 300 073 309 37 165 057 678 448 991 6 399 452 210 411 357 130 215 467 62 170 985 58 543 272 133 169 207 206 113 034 762 245 400 5 524 020 369

180 646 042 54 635 679 64 590 760 1 192 678 174 446 483 901 1 300 073 309 37 165 057 PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 232/13

678 448 991 6 399 452 210 411 357 130 215 467 62 170 985 68 370 355 133 169 207 206 113 034 762 245 400 5 533 817 170”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 232 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L232 - 14 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5956) (1)

 • Dz. U. L232 - 6 z 20102.9.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2006/594/WE ustalającą indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu „Konwergencja” w latach 2007–2013 w odniesieniu do dodatkowych środków przydzielonych Republice Czeskiej, Polsce i Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5817)

 • Dz. U. L232 - 4 z 20102.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 773/2010 z dnia 1 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L232 - 1 z 20102.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 772/2010 z dnia 1 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.