Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5090) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 3

Strona 3 z 8

— Zdolność do pracy w jednym miejscu zdarzenia przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni. Główne elementy — Zarządzanie (dowodzenie, łączność/koordynacja, planowanie, współpraca z mediami/przekazywanie informacji, ocena/analizy, bezpieczeństwo/ochrona). — Poszukiwania (poszukiwania z wykorzystaniem sprzętu technicznego i/lub psów, wykrywanie materiałów niebezpiecznych i ich eliminowanie). — Ratownictwo (wycinanie przejść w zawalonych konstrukcjach, cięcie, podnoszenie i przemieszczanie, podpieranie, techniki wysokościowe). — Opieka medyczna, w tym opieka nad pacjentami, personelem zespołu oraz psami poszukiwawczymi. Samowystarczalność — Prowadzenie działań przez co najmniej 7 dni. — Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i). Dyspozycyjność — Gotowość do podjęcia działań w kraju dotkniętym katastrofą w ciągu 32 godzin.

(1) Ofiary, które przeżyły. (2) Możliwości podstawowe. Bardziej zaawansowane możliwości uwzględnione są w module »wykrywanie skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobieranie próbek«. (3) Opieka nad pacjentem (pierwsza pomoc i stabilizacja pacjenta) od momentu uzyskania dostępu do ofiary do momentu jej przekazania.

4. Intensywne miejskie akcje poszukiwawczo-ratownicze Zadania — Poszukiwanie, namierzanie i ratowanie ofiar (1) znajdujących się pod gruzami i szczątkami (np. w zawalonych budynkach i w wypadkach komunikacyjnych). — Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy w wymaganym zakresie, do czasu przekazania ich do dalszego leczenia.

7.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/9

Możliwości

— Moduł powinien być w stanie prowadzić następujące działania, przestrzegając przy tym uznanych międzynarodowych wytycznych, takich jak wytyczne INSARAG: • poszukiwania z udziałem psów poszukiwawczych i technicznego sprzętu poszuki­ wawczego, • operacje ratunkowe, w tym podnoszenie dużych ciężarów, • cięcie zbrojonego betonu i stalowych elementów konstrukcyjnych, • ratownictwo wysokościowe, • zaawansowane systemy podpierania, • wykrywanie i eliminowanie materiałów niebezpiecznych (2), • specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne (3). — Zdolność do pracy w jednym miejscu zdarzenia przez całą dobę, przez 10 dni.

Główne elementy

— Zarządzanie (dowodzenie, łączność/koordynacja, planowanie, współpraca z mediami/przekazywanie informacji, ocena/analizy, bezpieczeństwo/ochrona). — Poszukiwania (poszukiwania z wykorzystaniem sprzętu technicznego, poszukiwania przy pomocy psów, wykrywanie materiałów niebezpiecznych i ich eliminowanie). — Ratownictwo (wycinanie przejść w zawalonych konstrukcjach, cięcie, podnoszenie i przemieszczanie, podpieranie, techniki wysokościowe). — Opieka medyczna, w tym opieka nad pacjentami, personelem zespołu oraz psami poszukiwawczymi (4).

Samowystarczalność

— Prowadzenie działań przez co najmniej 10 dni. — Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

— Gotowość do podjęcia działań w kraju dotkniętym katastrofą w ciągu 48 godzin.

(1) Ofiary, które przeżyły. (2) Możliwości podstawowe. Bardziej zaawansowane możliwości uwzględnione są w module »wykrywanie skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobieranie próbek«. (3) Opieka nad pacjentem (pierwsza pomoc i stabilizacja pacjenta) od momentu uzyskania dostępu do ofiary do momentu jej przekazania. (4) Zgodnie z warunkami uprawnień do wykonywania zawodu lekarza i weterynarza.

5. Zwalczanie z powietrza pożarów lasów przy użyciu śmigłowców Zadania — Pomoc w gaszeniu rozległych pożarów lasów i roślinności poprzez zwalczanie pożarów z powietrza. — Trzy śmigłowce, każdy o pojemności 1 000 litrów. — Zdolność do prowadzenia działań w sposób nieprzerwany. — Trzy śmigłowce z załogą, tak aby w dowolnym momencie co najmniej dwa śmigłowce były gotowe do działania. — Personel techniczny. — Cztery podwieszane zbiorniki na wodę lub trzy wbudowane zbiorniki z systemem zrzutu środka gaśniczego. — Jeden zestaw do konserwacji. — Jeden zestaw części zamiennych. — Dwa dźwigi pokładowe. — Urządzenia łączności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L236 - 3 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 789/2010 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L236 - 1 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 788/2010 z dnia 6 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.