Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5090) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 4

Strona 4 z 8

Możliwości

Główne elementy

L 236/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2010

Samowystarczalność Dyspozycyjność

— Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. f) i g). — Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie trzech godzin od przyjęcia oferty.

6. Zwalczanie z powietrza pożarów lasów przy użyciu samolotów Zadania — Pomoc w gaszeniu rozległych pożarów lasów i roślinności poprzez zwalczanie pożarów z powietrza. — Dwa samoloty, każdy o pojemności 3 000 litrów. — Zdolność do prowadzenia działań w sposób nieprzerwany. Główne elementy — Dwa samoloty. — Co najmniej cztery załogi. — Personel techniczny. — Zestaw do konserwacji w terenie. — Urządzenia łączności. Samowystarczalność Dyspozycyjność — Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. f) i g). — Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie trzech godzin od przyjęcia oferty.

Możliwości

7. Specjalistyczny punkt opieki medycznej Zadania — Wstępna selekcja pacjentów (tzw. triage) na miejscu katastrofy. — Stabilizacja stanu pacjenta i przygotowanie go do przewiezienia do najwłaściwszej placówki opieki medycznej, gdzie zostanie on poddany właściwemu leczeniu. Możliwości — Przeprowadzenie triage’u co najmniej 20 pacjentów na godzinę. — Zespół służb medycznych, zdolny do ustabilizowania stanu 50 pacjentów w ciągu 24 godzin działania, pracując na dwie zmiany. — Dostęp do środków potrzebnych do leczenia 100 pacjentów z niewielkimi obraże­ niami w ciągu 24 godzin. Główne elementy — Zespół służb medycznych pracujący na każdej 12-godzinnej zmianie: • triage: 1 pielęgniarz(-rka) i/lub 1 lekarz, • intensywna terapia: 1 lekarz i 1 pielęgniarz(-rka), • obrażenia poważne, lecz niezagrażające życiu: 1 lekarz i 2 pielęgniarzy(-rki), • ewakuacja: 1 pielęgniarz(-rka), • specjalistyczny personel pomocniczy: 4. — Namioty: • namiot(-y) z dołączonymi strefami przeznaczonymi do triage’u, opieki medycznej i ewakuacji, • namiot(-y) dla personelu. — Centrum dowodzenia. — Magazyn środków logistycznych i medycznych.

7.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/11

Samowystarczalność Dyspozycyjność

— Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i). — Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty. — Gotowość do podjęcia działań w ciągu godziny po przybyciu na miejsce zdarzenia.

8. Specjalistyczny punkt opieki medycznej przeprowadzający zabiegi chirurgiczne Zadania — Wstępna selekcja pacjentów (tzw. triage) na miejscu katastrofy. — Przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych zgodnie ze strategią »damage control«. — Stabilizacja stanu poszkodowanych i przygotowanie ich do przewiezienia do najwła­ ściwszej placówki opieki medycznej, gdzie zostaną poddani właściwemu leczeniu. Możliwości — Przeprowadzenie triage’u co najmniej 20 pacjentów na godzinę. — Zespół służb medycznych, zdolny do ustabilizowania stanu 50 pacjentów w ciągu 24 godzin działania, pracując na dwie zmiany. — Zespół chirurgiczny zdolny do przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych typu »damage control« na 12 pacjentach w ciągu 24 godzin działania, pracując na dwie zmiany. — Dostęp do środków potrzebnych do leczenia 100 pacjentów z niewielkimi obraże­ niami w ciągu 24 godzin. Główne elementy — Zespół służb medycznych pracujący na każdej 12-godzinnej zmianie: • triage: 1 pielęgniarz(-rka) i/lub 1 lekarz, • intensywna terapia: 1 lekarz i 1 pielęgniarz(-rka), • chirurgia: 3 chirurgów, 2 pielęgniarzy(-rki) chirurgicznych(-ne), 1 anestezjolog, 1 pielęgniarz(-rka) anestezjologiczny(-na), • obrażenia poważne, lecz niezagrażające życiu: 1 lekarz i 2 pielęgniarzy(-rki), • ewakuacja: 1 pielęgniarz(-rka), • specjalistyczny personel pomocniczy: 4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L236 - 3 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 789/2010 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L236 - 1 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 788/2010 z dnia 6 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.