Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5090) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 5

Strona 5 z 8

— Namioty: • namiot(-y) z dołączonymi strefami przeznaczonymi do triage’u, opieki medycznej i ewakuacji, • namiot(-y) do zabiegów chirurgicznych, • namiot(-y) dla personelu. — Centrum dowodzenia. — Magazyn środków logistycznych i medycznych. Samowystarczalność Dyspozycyjność — Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i). — Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty. — Gotowość do podjęcia działań w ciągu godziny po przybyciu na miejsce zdarzenia.

9. Szpital polowy Zadania — Zapewnienie wstępnego i/lub kontrolnego leczenia urazów oraz opieki medycznej przy jednoczesnym przestrzeganiu uznanych międzynarodowych wytycznych dotyczą­ cych funkcjonowania zagranicznych szpitali polowych, takich jak wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia lub Czerwonego Krzyża.

L 236/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2010

Możliwości Główne elementy

— 10 łóżek dla pacjentów z ciężkimi urazami, z możliwością zwiększenia liczby łóżek. — Zespół służb medycznych do realizacji następujących zadań: • triage, • intensywna terapia, • chirurgia, • terapia obrażeń poważnych, lecz niezagrażających życiu, • ewakuacja, • wspierany przez specjalistyczny personel pomocniczy, • posiadający w swoich szeregach co najmniej następujących specjalistów: lekarza ogólnego, lekarzy ratunkowych, ortopedę, pediatrę, anestezjologa, farmaceutę, położnika, kierownika opieki medycznej, technika laboranta, technika rentgenolo­ gicznego. — Namioty: • namioty przystosowane do czynności medycznych, • namioty dla personelu. — Centrum dowodzenia. — Magazyn środków logistycznych i medycznych.

Samowystarczalność Dyspozycyjność

— Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i). — Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie siedmiu dni od zgłoszenia zapotrzebo­ wania na pomoc. — Gotowość do podjęcia działań w ciągu dwunastu godzin po przybyciu na miejsce zdarzenia. — Gotowość do prowadzenia działań przez co najmniej 15 dni.

10. Powietrzna ewakuacja medyczna ofiar katastrof Zadania — Przewiezienie ofiar katastrof do placówek opieki medycznej w celu poddania ich leczeniu. — Zdolność do przewiezienia 50 pacjentów w ciągu 24 godzin. — Zdolność do latania w dzień i w nocy. Główne elementy Samowystarczalność Dyspozycyjność — Śmigłowce/samoloty wyposażone w nosze. — Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. f) i g). — Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty.

Możliwości

11. Prowizoryczne schronienie Zadania — Zapewnienie prowizorycznego schronienia wraz z podstawowymi usługami, przede wszystkim w początkowej fazie katastrofy, w koordynacji z istniejącymi strukturami, władzami lokalnymi i organizacjami międzynarodowymi, do czasu przekazania odpo­ wiedzialności władzom lokalnym lub organizacjom humanitarnym, w przypadku konieczności zapewnienia schronienia na dłuższy czas. — Jeśli ma dojść do przekazania odpowiedzialności, należy przeszkolić odpowiedni personel (lokalny i/lub międzynarodowy) przez zamknięciem modułu.

7.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/13

Możliwości Główne elementy

— Miasteczko namiotowe wyposażone dla maksymalnie 250 osób. — Z uwzględnieniem uznanych międzynarodowych wytycznych, takich jak wytyczne SPHERE: • ogrzewane namioty (w warunkach zimowych) i łóżka polowe ze śpiworem i/lub kocem, • agregaty prądotwórcze i sprzęt oświetleniowy, • urządzenia sanitarne i higieniczne, • dystrybucja wody pitnej zgodnie z normami WHO, • schronienie służące podstawowym funkcjom społecznym (możliwość gromadzenia się).

Samowystarczalność Dyspozycyjność

— Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i). — Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty. — Zasadniczo misja powinna trwać nie dłużej niż 4 tygodnie bądź w razie potrzeby powinien rozpocząć się proces przekazania odpowiedzialności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L236 - 3 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 789/2010 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L236 - 1 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 788/2010 z dnia 6 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.