Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5090) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 7

Strona 7 z 8

7.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/15

14. Zwalczanie z ziemi pożarów lasów Zadania — Pomoc w gaszeniu rozległych pożarów lasów i roślinności poprzez zwalczanie pożarów z ziemi. — Zasoby ludzkie wystarczające do prowadzenia działań w sposób nieprzerwany przez 7 dni. — Zdolność do prowadzenia działań na obszarach o ograniczonym dostępie. — Zdolność do montowania długich linii węży z pompami, o długości co najmniej 2 km, i/lub nieprzerwanego utrzymywania linii obrony. Główne elementy — Strażacy przeszkoleni w zakresie wykonywania wyżej wymienionego zadania oraz dodatkowo przeszkoleni w zakresie zagadnień bezpieczeństwa, z uwzględnieniem różnych typów pożarów, do zwalczania których może zostać zastosowany niniejszy moduł. — Ręczne narzędzia do budowy linii obrony. — Węże, przenośne zbiorniki i pompy do budowy linii. — Złączki do łączenia węży, w tym typu Storz. — Plecaki ze zbiornikami na wodę. — Sprzęt, który potencjalnie można spuścić na linie lub w inny sposób ze śmigłowca. — Procedury ewakuacji strażaków należy określić we współpracy z państwem przyj­ mującym pomoc. Samowystarczalność Dyspozycyjność — Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i). — Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 6 godzin od przyjęcia oferty. — Zdolność do nieprzerwanej pracy przez 7 dni.

Możliwości

15. Zwalczanie z ziemi pożarów lasów przy użyciu pojazdów Zadania Możliwości — Pomoc w gaszeniu rozległych pożarów lasów i roślinności przy użyciu pojazdów. — Zasoby ludzkie i pojazdy wystarczające do prowadzenia działań w sposób nieprze­ rwany zawsze przez co najmniej 20 strażaków. — Strażacy przeszkoleni w zakresie wykonywania wyżej wymienionego zadania. — Cztery pojazdy zdolne do poruszania się poza utwardzonymi drogami. — Pojemność zbiornika każdego pojazdu musi wynosić co najmniej 2 000 litrów. — Złączki do łączenia węży, w tym typu Storz. Samowystarczalność Dyspozycyjność — Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i). — Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 6 godzin od przyjęcia oferty. — Zdolność do nieprzerwanej pracy przez 7 dni. — Możliwość dotarcia drogą lądową lub morską. Dotarcie drogą powietrzną jest opcją stosowaną wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Główne elementy

16. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się powodzi Zadania — Wzmacnianie istniejących struktur i budowa nowych wałów zapobiegających dalszemu wylewaniu rzek, zbiorników wodnych i cieków wodnych, w których podnosi się poziom wód.

L 236/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.9.2010

Możliwości

— Zdolność do budowy zapory zatrzymującej wodę o wysokości co najmniej 0,8 metra przy użyciu: • materiałów umożliwiających zbudowanie wału o długości 1 000 metrów, • innych materiałów dostępnych na miejscu. — Zdolność do wzmocnienia istniejących wałów przeciwpowodziowych. — Zdolność do prowadzenia działań w co najmniej trzech miejscach równocześnie na terenie dostępnym dla samochodów ciężarowych. — Prowadzenie działań przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. — Nadzór nad wałami i groblami oraz ich konserwacja. — Zdolność do współpracy z pracownikami lokalnymi.

Główne elementy

— Materiały do budowy wodoszczelnych wałów o całkowitej długości (od jednego końca do drugiego) 1 000 metrów (piasek powinien zostać dostarczony przez władze lokalne). — Folia/plastikowe arkusze (jeżeli są potrzebne do uszczelnienia istniejącego wału, w zależności od konstrukcji wału). — Urządzenie do napełniania worków piaskiem.

Samowystarczalność

— Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i).

Dyspozycyjność

— Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty. — Możliwość dojazdu drogą lądową lub morską. Dotarcie drogą powietrzną jest opcją stosowaną wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. — Gotowość do prowadzenia działań przez co najmniej 10 dni.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L236 - 3 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 789/2010 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L236 - 1 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 788/2010 z dnia 6 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.