Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2010 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/277/WE, Euratom w odniesieniu do zasad wykonania decyzji Rady 2007/779/WE, Euratom ustanawiającej wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 5090) (1)

Data ogłoszenia:2010-09-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 8

Strona 8 z 8

17. Ratowanie ofiar powodzi przy użyciu łodzi Zadania — Prowadzenie poszukiwań i ratownictwo w wodzie oraz pomoc ludziom odciętym przez powódź zapewniana przy użyciu łodzi. — Działania ratujące życie oraz dostarczanie najbardziej niezbędnych rzeczy w zależności od potrzeb. Możliwości — Zdolność do poszukiwania ludzi na obszarach miejskich i wiejskich. — Zdolność do ratowania ludzi z obszarów zalanych, w tym pierwsza pomoc przed­ medyczna. — Zdolność do współpracy z ratownikami prowadzącymi poszukiwania z powietrza (przy użyciu śmigłowców i samolotów). — Zdolność do dostarczenia najbardziej niezbędnych rzeczy ludziom przebywającym na obszarach zalanych: • transport lekarzy, leków itp., • transport żywności i wody. — Moduł musi posiadać co najmniej 5 łodzi i możliwość transportu łącznie 50 osób poza personelem modułu. — Łodzie powinny być przystosowane do użytku w niskich temperaturach i być w stanie płynąć pod prąd o sile co najmniej 10 węzłów. — Prowadzenie działań przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

7.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/17

Główne elementy

— Łodzie: • przystosowane do użytku w płytkiej wodzie płynącej (> 0,5 m), • przystosowane do użytku podczas wietrznej pogody, • przystosowane do użytku w dzień i w nocy, • wyposażone zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, w tym w kamizelki ratunkowe dla pasażerów. — Personel przeszkolony w szybkim ratownictwie wodnym. (Bez ratownictwa nurko­ wego – tylko na powierzchni wody).

Samowystarczalność Dyspozycyjność

— Obowiązują elementy wymienione w art. 3b ust. 1 lit. a)–i). — Gotowość do wyjazdu w ciągu maksymalnie 12 godzin od przyjęcia oferty. — Dotarcie drogą lądową lub morską. Dotarcie drogą powietrzną jest opcją stosowaną wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. — Gotowość do prowadzenia działań przez co najmniej 10 dni.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 236 POZ 5 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L236 - 3 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 789/2010 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

  • Dz. U. L236 - 1 z 20107.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 788/2010 z dnia 6 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.