Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 239 POZ 7

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 584/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonelli enteritidis i Salmonelli typhimurium u indyków (  Dz.U. L 162 z 21.6.2008)

Data ogłoszenia:2010-09-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 239 POZ 7

10.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 239/7

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 584/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania Salmonelli enteritidis i Salmonelli typhimurium u indyków (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 162 z dnia 21 czerwca 2008 r.) 1. Strona 5, załącznik, pkt 1 lit. b) akapit pierwszy: zamiast: „Pobieranie próbek w stadach indyków przeprowadza właściwy organ z inicjatywy podmiotu prowa­ dzącego przedsiębiorstwo spożywcze.”,

powinno być: „W stadach indyków pobieranie próbek przeprowadzane jest z inicjatywy podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze oraz przez właściwy organ.”. 2. Strona 5, załącznik, pkt 1 lit. b) ppkt (i) zdanie drugie: zamiast: „(…) sześciu miesięcy (…)”,

powinno być: „(…) sześciu tygodni (…)”.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1168/2006 z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do wspólnotowego celu ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1003/2005 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211 z dnia 1 sierpnia 2006 r.) Strona 6, załącznik, pkt 2.1 akapit pierwszy: zamiast: „Pobieranie próbek w stadach kur niosek przeprowadza właściwy organ z inicjatywy przedsiębiorcy żywno­ ściowego (»przedsiębiorca«).”,

powinno być: „W stadach kur niosek pobieranie próbek przeprowadzane jest z inicjatywy przedsiębiorcy żywnościowego (»przedsiębiorca«) oraz przez właściwy organ.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 239 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L239 - 6 z 201010.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 798/2010 z dnia 9 września 2010 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 6. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 447/2010

 • Dz. U. L239 - 5 z 201010.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 797/2010 z dnia 9 września 2010 r. nieustalające minimalnej ceny sprzedaży w ramach szóstego indywidualnego zaproszenia do składania ofert na sprzedaż masła w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem (UE) nr 446/2010

 • Dz. U. L239 - 3 z 201010.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 796/2010 z dnia 9 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L239 - 1 z 201010.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 795/2010 z dnia 9 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.