Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 241 POZ 15

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/347/UE z dnia 19 czerwca 2010 r. zmieniającej decyzję 2004/388/WE w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (  Dz.U. L 155 z 22.6.2010)

Data ogłoszenia:2010-09-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 241 POZ 15

14.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 241/15

Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/347/UE z dnia 19 czerwca 2010 r. zmieniającej decyzję 2004/388/WE w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 155 z dnia 22 czerwca 2010 r.) Strona 55, art. 1 pkt 1 – art. 3a akapit drugi: zamiast: „Odbiorca przedkłada dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych na papierze lub w wersji elektronicznej z wypełnionymi sekcjami 1–4 jedynie właściwemu organowi państwa członkowskiego pochodzenia przeznaczenia.”,

powinno być: „Odbiorca przedkłada dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych na papierze lub w wersji elektronicznej z wypełnionymi sekcjami 1–4 jedynie właściwemu organowi państwa członkowskiego przeznaczenia.”.

Sprostowanie do dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75 z dnia 15 marca 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 5, s. 404) 1. W całym tekście, z zachowaniem odpowiedniej formy gramatycznej i przypadku: zamiast: powinno być: „sprawozdanie o stanie sieci”, „regulamin sieci”,

2. Strona 416, art. 30 ust. 5 akapit pierwszy: zamiast: „Organ kontrolny będzie upoważniony do żądania odpowiednich informacji od zarządcy infrastruktury, wnioskodawców i wszelkich włączonych do sprawy stron trzecich w ramach zainteresowanego Państwa Członkowskiego, które muszą być dostarczone bez nadmiernej zwłoki.”, „Organ kontrolny ma obowiązek podjęcia decyzji co do wszelkich skarg oraz podjęcia działań służą­ cych naprawie sytuacji w terminie wynoszącym maksymalnie dwa miesiące od otrzymania wszystkich informacji.”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 241 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L241 - 12 z 201014.9.2010

  Decyzja Rady z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2010/320/UE skierowanej do Grecji celem wzmocnienia i pogłębienia nadzoru budżetowego oraz wezwania Grecji do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanych za niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu

 • Dz. U. L241 - 10 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 804/2010 z dnia 13 września 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L241 - 8 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 803/2010 z dnia 13 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L241 - 4 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 802/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 i art. 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie działalności przedsiębiorstwa (1)

 • Dz. U. L241 - 1 z 201014.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie kryteriów państwa bandery (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.