Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 822/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości (1)

Data ogłoszenia:2010-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 3

Strona 3 z 9

Nazwa zmiennej

Grupa zmiennych

Typ zmiennej

Opis zmiennej

Umiejętności i kompetencje Zadania i działania robocze Kwalifikacje formalne A12 QM Umiejętności i kompetencje ważne w najbliższych kilku latach Ogólne umiejętności informatyczne Specjalistyczne umiejętności informatyczne Umiejętności zarządzania Umiejętności pracy w grupie, umiejętności obsługi klienta, umiejętności społeczne Umiejętności rozwiązywania problemów Umiejętności w zakresie administracji biurowej Umiejętności w zakresie języków obcych Umiejętności techniczne, praktyczne lub ściśle związane z wykonywaną pracą Umiejętności komunikacji pisemnej lub ustnej Umiejętności liczenia, czytania i pisania Żadne z powyższych Nie wiem A13 QL Planowanie USZ w przedsiębiorstwie oznacza sporządzenie pisemnego planu lub programu szkoleniowego Roczny budżet szkoleniowy uwzględniający USZ Krajowe, sektorowe lub inne porozumienia pomiędzy partnerami społecznymi, które obej­ mują USZ Przedstawiciele/komitety personelu zaangażowane w proces zarządzania USZ Aspekty, którymi zajmują się przedstawiciele/komitety personelu Określanie celów szkolenia Ustalanie kryteriów wyboru uczestników lub określonych grup docelowych Forma/typ szkolenia (np. kursy wewnętrzne/zewnętrzne; inne formy, takie jak szkolenia w miejscu pracy) Zakres szkolenia Budżet szkolenia Wybór zewnętrznych podmiotów prowadzących szkolenia

A14 A15

QL QL

A16a A16b

QL QM

18.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/23

Nazwa zmiennej

Grupa zmiennych

Typ zmiennej

Opis zmiennej

Ocena wyników szkoleń A17 QM Źródła informacji o USZ Ośrodki/usługi i organy informacji publicznej Prywatne podmioty prowadzące szkolenia Przedstawiciele personelu Pozostałe Nie korzystano z żadnych źródeł informacji tego rodzaju 4. Zmienne, które należy gromadzić dla wszystkich przedsiębiorstw: Charakterystyka USZ

Nazwa zmiennej Grupa zmiennych Typ zmiennej Opis zmiennej

B1a B1b B2a

Podstawowa Podstawowa Podstawowa

QL QL QL QT

Przeprowadzenie wewnętrznych kursów USZ w roku odniesienia Przeprowadzenie zewnętrznych kursów USZ w roku odniesienia Przeprowadzenie szkoleń w miejscu pracy w roku odniesienia Liczba uczestników szkoleń w miejscu pracy Rotacja na stanowiskach pracy w roku odniesienia Liczba osób biorących udział w rotacji na stanowiskach pracy, wymianach, delegowaniu lub wizytach studyjnych Uczestnictwo w konferencjach/warsztatach w roku odniesienia Liczba uczestników konferencji/warsztatów Uczestnictwo w kołach naukowych i jakościowych w roku odniesienia Liczba uczestników w kołach naukowych i jakościowych Planowane szkolenia poprzez samodzielną naukę/e-learning w roku odniesienia Liczba uczestników samodzielnej nauki/e-learningu Przeprowadzenie kursów USZ w roku przed rokiem odniesienia Przeprowadzenie kursów USZ w roku przed rokiem odniesienia Istnienie wpłat na USZ w roku odniesienia Kwoty wpłat na USZ (w euro) Istnienie wpływów z USZ w roku referencyjnym

B2b

Podstawowa

QL QT

B2c

Podstawowa

QL QT

B2d

Podstawowa

QL QT

B2e

Podstawowa

QL QT

B3 B4 B5a

QL QL QL QT

B5b

QL

L 246/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2010

Nazwa zmiennej

Grupa zmiennych

Typ zmiennej

Opis zmiennej

QT B6 QM

Kwota wpływów z USZ (w euro) Środki, z których korzysta przedsiębiorstwo Zachęty podatkowe (odliczenia podatkowe, zwolnienia podatkowe, kredyty podatkowe, ulgi podatkowe, odroczenie zapłaty podatku) Wpływy z funduszy szkoleniowych (krajowych, regionalnych, sektorowych) Dotacje unijne (np. z Europejskiego Funduszu Społecznego) Dotacje rządowe Inne źródła Żadne z powyższych

Następujące sekcje 5 i 6 skierowane są do przedsiębiorstw prowadzących kursy CVT w roku odniesienia [(B1a lub B1b) = TAK].

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 75 z 201018.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (  Dz.U. L 308 z 24.11.2009)

 • Dz. U. L246 - 73 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 824/2010 z dnia 17 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 33 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L246 - 1 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.