Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 822/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości (1)

Data ogłoszenia:2010-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 4

Strona 4 z 9

Sekcja 7 skierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw zapewniających kształcenie w roku odniesienia, tj.: — przedsiębiorstwa prowadzące kursy USZ w 2010 r. [(B1a lub B1b) = TAK], lub — przedsiębiorstwa zapewniające inne formy USZ [(B2a lub B2b lub B2c lub B2d lub B2e) = TAK]. Sekcja 8 skierowana jest do przedsiębiorstw niezapewniających kształcenia. 5. Zmienne, które należy gromadzić dla przedsiębiorstw prowadzących kursy USZ: Uczestnicy, podmioty i organizatorzy USZ

Nazwa zmiennej Grupa zmiennych Typ zmiennej Opis zmiennej

C1tot C2m C2f C3tot C3i C3e C4 C5

Kluczowa

QT QT QT

Łączna liczba uczestników kursów USZ Liczba uczestników kursów USZ – mężczyźni Liczba uczestników kursów USZ – kobiety Płatny czas pracy (w godzinach) przeznaczony na wszystkie kursy USZ Płatny czas pracy (w godzinach) przeznaczony na wewnętrzne kursy USZ Płatny czas pracy (w godzinach) przeznaczony na zewnętrzne kursy USZ Odsetek godzin szkoleniowych przeznaczonych na obowiązkowe kursy BHP Tematy szkoleń Ogólne umiejętności informatyczne Specjalistyczne umiejętności informatyczne Umiejętności zarządzania Umiejętności pracy w grupie, umiejętności obsługi klienta, umiejętności społeczne Umiejętności rozwiązywania problemów Umiejętności w zakresie administracji biurowej

Kluczowa

QT QT QT QT QL

18.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 246/25

Nazwa zmiennej

Grupa zmiennych

Typ zmiennej

Opis zmiennej

Umiejętności w zakresie języków obcych Umiejętności techniczne, praktyczne lub ściśle związane z wykonywaną pracą Umiejętności komunikacji pisemnej lub ustnej Umiejętności liczenia, czytania i pisania Żadne z powyższych C5Main C6 QL QL Główny temat (w odniesieniu do liczby godzin szkoleniowych) Podmioty prowadzące szkolenia (kursy zewnętrzne) Szkoły, szkoły typu »college«, wyższe uczelnie, uniwersytety i inne instytucje szkolnictwa wyższego Publiczne instytucje szkoleniowe (finansowane lub prowadzone przez rząd; np. ośrodki kształcenia dla dorosłych) Prywatne podmioty prowadzące szkolenia Prywatne przedsiębiorstwa, których główną działalnością nie jest prowadzenie szkoleń Stowarzyszenia pracodawców, izby handlowe, organy sektorowe Związki zawodowe Inne podmioty prowadzące szkolenia C6Main QL Główny podmiot prowadzący szkolenia (w odniesieniu do liczby godzin szkoleniowych)

6. Zmienne, które należy gromadzić dla przedsiębiorstw prowadzących kursy USZ: koszty USZ

Nazwa zmiennej Grupa zmiennych Typ zmiennej Opis zmiennej

C7a

QL QT

Istnienie opłat Koszty kursów USZ – opłaty i płatności za kursy dla pracowników Występowanie kosztów podróży Koszty kursów USZ – koszty podróży i diet (w euro) Występowanie kosztów pracy szkoleniowców wewnętrznych Koszty kursów USZ – koszty pracy szkoleniowców wewnętrznych (w euro) Występowanie kosztów ośrodka szkoleniowego i materiałów dydaktycznych itp. Koszty kursów USZ – ośrodki szkoleniowe lub sale i materiały dydaktyczne do kursów USZ (w euro) Występowanie »tylko sumy cząstkowej« (brak podkategorii) Suma cząstkowa kosztów USZ (w euro)

C7b

QL QT

C7c

QL QT

C7d

QL QT

C7sub Kluczowa

QL QT

L 246/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.9.2010

Nazwa zmiennej

Grupa zmiennych

Typ zmiennej

Opis zmiennej

PAC C7tot

Kluczowa Kluczowa

QT QT

Koszty nieobecności pracownika – do obliczenia (PAC = C3tot * A5/A4 w euro) Łącznie koszty USZ do obliczenia (C7sub + B5a – B5b) (w euro)

7. Zmienne, które należy gromadzić dla przedsiębiorstw prowadzących kursy USZ lub inne formy USZ: jakość, rezultaty i trudności związane z USZ

Nazwa zmiennej Grupa zmiennych Typ zmiennej Opis zmiennej

D1

QM

Aspekty uważane za zapewniające jakość USZ Certyfikacja zewnętrznych podmiotów prowadzących szkolenia (np. korzystanie z rejestrów krajowych) Szkolenie ustawiczne szkoleniowców wewnętrznych Ustawiczne szkolenie zawodowe i certyfikacja oparte są na uznanych normach i ramach krajowych/ sektorowych Pozostałe Nie brano pod uwagę żadnych konkretnych aspektów

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 18 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 75 z 201018.9.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (  Dz.U. L 308 z 24.11.2009)

 • Dz. U. L246 - 73 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 824/2010 z dnia 17 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 33 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L246 - 1 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.