Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 75

Tytuł:

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (  Dz.U. L 308 z 24.11.2009)

Data ogłoszenia:2010-09-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 75

18.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 246/75

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/141/WE z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów arsenu, teobrominy, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 308 z dnia 24 listopada 2009 r.) 1. Strona 22, załącznik, pkt 1, kolumna (2) – zmiana w załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE dotycząca wiersza 1: zamiast: powinno być: „— mączki sporządzonej z trawy, suszonej lucerny, suszonej koniczyny, suszonej pulpy buraka cukro­ wego i suszonej melasy pulpy buraka cukrowego”, „— mączki sporządzonej z trawy, suszonej lucerny i suszonej koniczyny, wysuszonych wysłodków buraczanych i wysuszonych wysłodków buraczanych melasowanych”.

2. Strona 22, załącznik, pkt 1, kolumna (2) – zmiana w załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE dotycząca wiersza 1: zamiast: powinno być: „— miąższu palmowego”, „— makuchu z rdzenia palmy”.

3. Strona 22, załącznik, pkt 1, kolumna (2) – zmiana w załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE dotycząca wiersza 1: zamiast: powinno być: „— mączek z glonów morskich oraz materiałów paszowych uzyskanych z glonów morskich”, „— mączki z wodorostów morskich oraz materiałów paszowych uzyskanych z wodorostów morskich”.

4. Strona 22, załącznik, przypis (***): zamiast: powinno być: „Na wniosek właściwych organów odpowiedzialny operator musi przeprowadzić analizę w celu wyka­ zania […]”, „Na wniosek właściwych organów odpowiedzialny podmiot musi przeprowadzić analizę w celu wyka­ zania […]”.

5. Strona 23, załącznik, pkt 4, kolumna (1) – zmiana w załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE dotycząca wiersza 15: zamiast: powinno być: „Ziarna i łuski ziaren Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. […]”, „Nasiona i łuski nasion Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. […]”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 246 POZ 75 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L246 - 73 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 824/2010 z dnia 17 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L246 - 33 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie (1)

 • Dz. U. L246 - 18 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 822/2010 z dnia 17 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2006 wykonujące rozporządzenia (WE) nr 1552/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w zakresie gromadzonych danych oraz wymagań dotyczących doboru próby, dokładności i jakości (1)

 • Dz. U. L246 - 1 z 201018.9.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 821/2010 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.