Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 249 POZ 6

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (  Dz.U. L 349 z 29.12.2009)

Data ogłoszenia:2010-09-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 249 POZ 6

Strona 1 z 2
L 249/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

23.9.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 349 z dnia 29 grudnia 2009 r.) — Strona 10, art. 17 ust. 1 akapit czwarty: zamiast: powinno być: „W przypadku wołowiny oferty przetargowe powinny zawierać zaproponowaną cenę zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. a) i art. 19 ust. 2 akapit drugi, wyrażoną w odniesieniu do 100 kg produktów klasy R3.”, „W przypadku wołowiny oferty przetargowe zawierają zaproponowaną cenę zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. a) i art. 19 ust. 2 akapit drugi, wyrażoną w odniesieniu do 100 kg produktów klasy R3.”.

— Strona 11, art. 22 akapit pierwszy: zamiast: „Jeśli agencje interwencyjne otrzymują oferty wołowiny dotyczące ilości większych niż są w stanie przejąć w trybie natychmiastowym, mogą ograniczyć zakup do ilości, które mogą przejąć na swoim terytorium lub na terytorium ich regionów interwencyjnych, jak określono w art. 16 ust. 5 akapit drugi.”, „Jeśli agencje interwencyjne otrzymują oferty wołowiny dotyczące ilości większych niż są w stanie przejąć w trybie natychmiastowym, mogą ograniczyć zakup do ilości, które mogą przejąć na swoim terytorium lub na terytorium ich regionów interwencyjnych, jak określono w art. 16 ust. 6 akapit drugi.”.

powinno być:

— Strona 13, art. 28 ust. 1 akapit pierwszy zdanie pierwsze: zamiast: powinno być: „Masło pakowane jest i dostarczane w blokach o masie netto co najmniej 25 kg spełniających wymogi ustanowione w załączniku IV część IV.”, „Masło pakowane jest i dostarczane w blokach o masie netto co najmniej 25 kg.”.

— Strona 13, art. 28 ust. 2 formuła wprowadzająca: zamiast: „Odtłuszczone mleko w proszku jest umieszczane w opakowaniach o masie netto 25 kg spełniających wymogi określone w załączniku V część II i III, na których wskazane są następujące dane, w stosownych przypadkach w postaci kodu:”, „Odtłuszczone mleko w proszku jest umieszczane w opakowaniach o masie netto 25 kg spełniających wymogi określone w załączniku V część V, na których wskazane są następujące dane, w stosownych przypadkach w postaci kodu:”.

powinno być:

— Strona 38, załącznik I część X pkt 2: zamiast: „2. Obliczanie obniżki Wyrażana w euro obniżka, którą stosuje się do ceny referencyjnej, obliczana jest zgodnie z następującym wzorem: 11 (P – 0,40) ! A 3917 Ä ð4; 19 Ü 1; 0Þ Ü 100 ¼ 7; 74 % 100 Ä 3917 Ä ð4; 19 Ü 0; 30Þ 7; 74 ¼ EUR 11”; 0; 70 powinno być: „2. Obliczanie obniżki Wyrażana w euro obniżka, którą stosuje się do ceny referencyjnej, obliczana jest zgodnie z następującym wzorem: 11 (P – 0,40)”.

23.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/7

— Strona 38, załącznik I część X przypis 5 lit. d) i e): zamiast: „d) różnica, wyrażona w procentach pomiędzy energią metaboliczną drobiu dla sorgo zawierającego 1,0 % garbnika a energią metaboliczną drobiu dla sorgo o tej samej zawartości garbnika, co w przypadku jakości standardowej (0,30 %); e) różnica odpowiadająca 1 % zawartości garbnika w suchej masie, po zwiększeniu o 0,30 %.”, powinno być: „d) różnica, wyrażona w procentach pomiędzy energią metaboliczną drobiu dla sorgo zawierającego 1,0 % garbnika a energią metaboliczną drobiu dla sorgo o tej samej zawartości garbnika co w przypadku jakości standardowej (0,30 %) A 100 Ä 3917 Ä ð4; 19 Ü 1; 0Þ Ü 100 3917 Ä ð4; 19 Ü 0; 30Þ !

¼ 7; 74 %

e) różnica odpowiadająca 1 % zawartości garbnika w suchej masie, po zwiększeniu o 0,30 %. 7; 74 ¼ EUR 11”: 0; 70 — Strona 44, załącznik III część I pkt 3 lit. a) zdanie pierwsze: zamiast: „oferowane, gdzie stosowne, po rozbiorze na ćwierćtusze na koszt zainteresowanej strony zgodnie z częścią V niniejszego załącznika do niniejszego rozporządzenia.”, „oferowane, gdzie stosowne, po rozbiorze na ćwierćtusze na koszt zainteresowanej strony zgodnie z częścią VI niniejszego załącznika.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 249 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L249 - 5 z 201023.9.2010

    Decyzja nr 1/2010 Rady Stowarzyszenia UE-Egipt z dnia 3 sierpnia 2010 r. zmieniająca art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

  • Dz. U. L249 - 3 z 201023.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 836/2010 z dnia 22 września 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

  • Dz. U. L249 - 1 z 201023.9.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2010 z dnia 22 września 2010 r. zmieniające po raz 135. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.