Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 255 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej

Data ogłoszenia:2010-09-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 255 POZ 1

Strona 1 z 64
29.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 255/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Serię 03 poprawek – data wejścia w życie: 11 sierpnia 2010 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Homologacja 5. Wymogi 6. Modyfikacja i rozszerzenie homologacji typu pojazdu 7. Zgodność produkcji 8. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 9. Ostateczne zaniechanie produkcji 10. Przepisy przejściowe 11. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji 12. (Zastrzeżone)

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Dokumentacja homologacji typu EKG Część 1 – Wzór dokumentu informacyjnego Część II – Świadectwo homologacji typu Załącznik 2 – Rozmieszczenie znaków homologacji Załącznik 3 – Wymogi dotyczące wszystkich pojazdów: Dodatek – Sprawdzenie granicy przechyłu statycznego metodą obliczeniową

L 255/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.9.2010

Załącznik 4 – Schematy poglądowe Załącznik 5 – (Zastrzeżone) Załącznik 6 – Wytyczne do mechanicznie przeprowadzania pomiarów sił zamykania drzwi uruchamianych

Załącznik 7 – Wymagania specjalne dla pojazdów klas A i B Załącznik 8 – Wymogi dotyczące urządzeń technicznych ułatwiających dostęp pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się Załącznik 9 – (Zastrzeżone) Załącznik 10 – Homologacja typu oddzielnego zespołu technicznego oraz homologacja typu pojazdu wyposażonego w nadwozie uprzednio homologowane jako oddzielny zespół techniczny Załącznik 11 – Masy i wymiary Załącznik 12 – Dodatkowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa dotyczące trolejbusów 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich jednopokładowych, dwupokładowych, sztywnych lub przegubowych pojazdów kategorii M2 lub M3 (1). Wymogów niniejszego regulaminu nie stosuje się jednak do następujących pojazdów: pojazdów wykorzystywanych do zabezpieczonego przewozu osób, na przykład więźniów; pojazdów zaprojektowanych specjalnie do przewozu osób rannych lub chorych (karetki); pojazdów terenowych; pojazdów zaprojektowanych specjalnie do przewozu uczniów. Wymogi niniejszego regulaminu stosuje się do następujących pojazdów jedynie w takim stopniu, w jakim jest to zgodne z ich przeznaczeniem i funkcją: pojazdów przeznaczonych dla policji, sił bezpieczeństwa oraz sił zbrojnych; pojazdów posiadających miejsca siedzące przeznaczone do użytku wyłącznie podczas postoju, lecz nieprzystosowanych do przewożenia więcej niż ośmiu osób (z wyłączeniem kierowcy). Przykładami tego rodzaju pojazdów są przewoźne biblioteki, kościoły i szpitale. Siedzenia w takich pojazdach, przeznaczone do użytku podczas ruchu pojazdu, muszą posiadać oznaczenia czytelne dla użyt­ kowników. W oczekiwaniu na dodanie właściwych przepisów, żaden z punktów niniejszego regulaminu nie stanowi przeszkody uniemożliwiającej Umawiającej się Stronie określenie wymogów w stosunku do pojazdów, które mają zostać zarejestrowane na jej terytorium, w odniesieniu do montażu i wymogów technicznych dotyczących dźwiękowego lub wizualnego wyposażenia wskazującego trasę lub cel przejazdu, montowanego wewnątrz bądź na zewnątrz pojazdu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 255 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.