Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1

Strona 1 z 135
30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania Obejmujące wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 5 do serii poprawek 10 – data wejścia w życie: dnia 15 października 2008 r. Sprostowanie 1 do wersji 6 – data wejścia w życie: dnia 10 marca 2009 r. Sprostowanie 2 do wersji 6 – data wejścia w życie: dnia 24 czerwca 2009 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Homologacja 5. Specyfikacje 6. Badania 7. Zmiana typu pojazdu lub układu hamulcowego i rozszerzenie homologacji 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 10. Ostateczne zaniechanie produkcji 11. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji 12. Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Wyposażenie hamulcowe, urządzenia, metody i warunki nieobjęte niniejszym regulaminem

L 257/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

Załącznik 2 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu pojazdu w zakresie hamowania na podstawie regulaminu nr 13 Załącznik 2 – Dodatek 1 – Wykaz danych pojazdu do celu homologacji zgodnie z regulaminem nr 90 Załącznik 2 – Dodatek 2 – Świadectwo homologacji typu dotyczące wyposażenia hamul­ cowego pojazdu Załącznik 3 – Układ znaków homologacji Załącznik 4 – Badania hamowania i skuteczność układów hamulcowych Załącznik 4 – Dodatek – Procedura monitorowania stanu naładowania akumulatora Załącznik 5 – Przepisy dodatkowe obowiązujące w odniesieniu do określonych pojazdów ujętych w umowie ADR Załącznik 6 – Metoda pomiaru czasu reakcji w pojazdach wyposażonych w nadciśnieniowe powietrzne układy hamulcowe Załącznik 6 – Dodatek – Przykłady symulatorów Załącznik 7 – Przepisy dotyczące źródeł energii i urządzeń magazynowania energii (akumulatorów energii) Załącznik 8 – Przepisy dotyczące szczególnych warunków dla układów hamulcowych sprężynowych Załącznik 9 – Przepisy dotyczące układów hamulcowych postojowych wyposażonych w urządzenie mechanicznej blokady siłowników hamulcowych (siłowniki blokady) Załącznik 10 – Rozdział sił hamowania między osie pojazdów oraz wymogi dotyczące zgodności pojazdów ciągnących i przyczep Załącznik 11 – Przypadki, w których nie muszą być przeprowadzane badania typu I lub typu II (lub typu II A) Załącznik 11 – Dodatek 1 – Tabele I, II i III Załącznik 11 – Dodatek 2 – Alternatywne procedury badań typu I i typu III dla hamulców przyczep Załącznik 11 – Dodatek 3 – Wzór formularza sprawozdania z badania określonego w pkt 3.7.1 i 3.7.2 dodatku 2 do niniejszego załącznika Załącznik 11 – Dodatek 4 – Wzór formularza sprawozdania z badania alternatywnego automatycznego urządzenia regulacyjnego hamulca określo­ nego w pkt 3.7.3 dodatku 2 do niniejszego załącznika Załącznik 12 – Warunki badania pojazdów wyposażonych w układy hamulcowe bezwładnościowe (najaz­ dowe) Załącznik 12 – Dodatek 1 – Rysunki 1–8 Załącznik 12 – Dodatek 2 – Sprawozdanie z badania dotyczącego zespołu sterującego układu hamulcowego bezwładnościowego Załącznik 12 – Dodatek 3 – Sprawozdanie z badania dotyczącego hamulca Załącznik 12 – Dodatek 4 – Sprawozdanie z badania zgodności zespołu sterującego układu hamulcowego bezwładnościowego, zespołu przeno­ szącego i hamulców przyczepy Załącznik 13 – Wymogi dotyczące badań pojazdów wyposażonych w układy przeciwblokujące Załącznik 13 – Dodatek 1 – Symbole i definicje Załącznik 13 – Dodatek 2 – Wykorzystanie przyczepności Załącznik 13 – Dodatek 3 – Skuteczność na nawierzchniach o różnej przyczepności

30.9.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.