Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 197

Tytuł:

Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 197

Strona 1 z 19
30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/197

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement nr 4 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: dnia 15 października 2008 r. Suplement nr 5 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: dnia 24 października 2009 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wniosek o udzielenie homologacji 4. Homologacja 5. Specyfikacje ogólne 6. Specyfikacje poszczególnych urządzeń 7. Zmiana i rozszerzenie homologacji typu pojazdu lub homologacji rozmieszczenia jego urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 10. Ostateczne zaniechanie produkcji 11. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homo­ logacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu ciągnika rolniczego lub leśnego w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej na podstawie regulaminu nr 86 Załącznik 2 – Przykłady wzorów znaków homologacji Załącznik 3 – Definicje terminów podanych w pkt 2.6–2.10 Załącznik 4 – Widoczność świateł Załącznik 5 – Kierunkowskazy – widoczność geometryczna

L 257/198

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin stosuje się do pojazdów kategorii T (1) w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. 2.

DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu: 2.1. „Typ ciągnika w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej” oznacza ciągniki, które nie różnią się pod następującymi zasadniczymi względami: wymiary i kształt zewnętrzny ciągnika; liczba oraz usytuowanie urządzeń. Do ciągników innego typu nie zalicza się również: ciągników, które różnią się od siebie w rozumieniu powyższych pkt 2.1.1 i 2.1.2, ale nie w takim stopniu, aby wymagało to zmiany typu, liczby, umiejscowienia oraz geometrycznej widoczności świateł wymaganych dla danego typu ciągnika; ciągników wyposażonych lub niewyposażonych w światła dodatkowe; ciągników wyposażonych w światła, których usytuowanie różni się w zależności od kierunku ruchu obowiązującego w kraju rejestracji. 2.2. „Płaszczyzna poprzeczna” oznacza pionową płaszczyznę, prostopadłą do środkowej płaszczyzny wzdłużnej ciągnika. „Ciągnik nieobciążony” oznacza ciągnik w stanie gotowym do jazdy, tzn. bez dodatkowego wyposażenia, ale włącznie z płynem chłodzącym, olejami, paliwem, narzędziami i kierowcą. „Ciągnik obciążony” oznacza ciągnik obciążony do technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej, określonej przez producenta. Producent określa również rozkład tej masy na osie. „Światła” oznaczają urządzenie zaprojektowane do oświetlania drogi (reflektor) lub do wysyłania sygnału świetlnego. Za światła uważa się również oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej oraz światła odblaskowe. „Światła równoważne” oznaczają światła spełniające tę samą funkcję i homologowane zgodnie z regulaminem nr 37 lub zgodnie z wymogami takimi, jak określone w regulaminie nr 37; światła te mogą posiadać inne właściwości niż światła, w które pojazd jest wyposażony w chwili jego homologacji, pod warunkiem że spełniają one wymogi niniejszego regulaminu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 197 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 1 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.