Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 231

Tytuł:

Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 231

Strona 1 z 20
30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/231

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement 8 do pierwotnej wersji regulaminu – data wejścia w życie: dnia 17 marca 2010 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Oznakowania 4. Wystąpienie o homologację 5. Homologacja 6. Wymagania 7. Modyfikacja typu opony i rozszerzenie homologacji 8. Zgodność produkcji 9. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 10. Ostateczne zaniechanie produkcji 11. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych, laboratoriów badawczych i organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu opony pneumatycznej do pojazdów silnikowych na podstawie regulaminu nr 106 Załącznik 2 – Układ znaku homologacji Załącznik 3 – Układ oznakowań opony Załącznik 4 – Wykaz wskaźników nośności (LI) i odpowiadającej im maksymalnej przenoszonej masy (kg) Załącznik 5 – Obręcz teoretyczna, średnica zewnętrzna i nominalna szerokość przekroju opon o niektórych oznaczeniach rozmiarów Załącznik 6 – Metoda pomiaru wymiarów opony Załącznik 7 – Zmiany nośności w zależności od prędkości Załącznik 8 – Procedura badania w celu określenia wytrzymałości opony na rozerwanie Załącznik 9 – Procedura badania zmian nośności w zależności od prędkości Załącznik 10 – Kody klasyfikacji opon Załącznik 11 – Przykład piktogramu, jaki ma być umieszczony na obu bokach opony w celu wskazania maksymalnego ciśnienia napompowania, którego nie można przekroczyć podczas osadzania stopki przy montażu opony

L 257/232

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin obejmuje nowe opony pneumatyczne zaprojektowane głównie, lecz nie wyłącznie, do pojazdów wykorzystywanych w rolnictwie i leśnictwie (pojazdy o napędzie silni­ kowym w kategorii T), maszyn rolniczych (o napędzie silnikowym i zaczepnych) i przyczep rolniczych i oznaczane według symboli kategorii prędkości odpowiadających prędkości 65 km/h (symbol prędkości „D”) i niższej. Nie odnosi się on do typów opon przeznaczonych zasadniczo do innych celów, jak: a) zastosowania budowlane (opony oznaczone jako „Industrial” lub „IND” lub „R4” lub „F3”); b) sprzęt do prac ziemnych; c) wózki przemysłowe i podnośnikowe. 2.

DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu: 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. „Typ opony rolniczej” oznacza kategorię opon, które nie różnią się w takich znaczących aspek­ tach, jak: producent; oznaczenie rozmiaru opony; kategoria użytkowania: a) ciągnik – koło sterujące; b) ciągnik – koło napędzane – bieżnik standardowy; c) ciągnik – koło napędzane – bieżnik specjalny; d) osprzęt rolniczy – trakcyjny; e) osprzęt rolniczy – przyczepa; f) osprzęt rolniczy – zastosowania mieszane; g) maszyny używane w leśnictwie – bieżnik standardowy; h) maszyny używane w leśnictwie – bieżnik specjalny; 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.2. 2.3. 2.3.1. budowa (diagonalna, diagonalna z opasaniem, radialna); symbol kategorii prędkości; wskaźnik nośności; przekrój poprzeczny opony; Dla porównania poniższych terminów zob. rysunek poglądowy w dodatku 1. „Budowa” oznacza charakterystykę techniczną osnowy (karkasu) opony. Wyróżnia się w szczególności następujące budowy: „diagonalna” określa budowę opony, w której warstwy kordu rozciągają się do stopki i są ułożone na przemian pod kątami znacznie mniejszymi niż 90° w stosunku do osi bieżnika;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 231 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 280 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

  • Dz. U. L257 - 1 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.