Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 280

Tytuł:

Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa

Data ogłoszenia:2010-09-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 280

Strona 1 z 26
L 257/280

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.9.2010

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 120 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji silników spalinowych montowanych w ciągnikach rolniczych i leśnych oraz w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach, w zakresie pomiaru mocy netto, momentu obrotowego netto oraz jednostkowego zużycia paliwa Data wejścia w życie: 6 kwietnia 2005 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wniosek o udzielenie homologacji 4. Homologacja 5. Specyfikacje i badania 6. Zgodność produkcji 7. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 8. Zmiana i rozszerzenie homologacji typu silnika lub rodziny silników 9. Ostateczne zaniechanie produkcji 10. Nazwy i adresy upoważnionych placówek technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Podstawowe właściwości silnika spalinowego i ogólne informacje dotyczące przeprowadzania badań Dodatek 1 – Podstawowe właściwości silnika/silnika macierzystego Dodatek 2 – Podstawowe właściwości rodziny silników Dodatek 3 – Podstawowe właściwości typu silnika w rodzinie Załącznik 2 – Zawiadomienie dotyczące udzielenia, odmowy, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji silnika lub rodziny silnika na mocy regulaminu nr 120 Załącznik 3 – Układ znaków homologacji Załącznik 4 – Metoda pomiaru mocy netto silnika spalinowego Dodatek – Wyniki badań pomiaru mocy netto silnika Załącznik 5 – Podstawowe właściwości rodziny silników Załącznik 6 – Kontrola zgodności produkcji Załącznik 7 – Dane techniczne paliw wzorcowych

30.9.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/281

1. 1.1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin dotyczy przedstawienia, jako funkcji prędkości silnika, krzywych mocy, momentu obrotowego i jednostkowego zużycia paliwa przy pełnym obciążeniu podanym przez producenta dla silników spalinowych przeznaczonych do stosowania: w pojazdach kategorii T (1). w maszynach przeznaczonych lub zdolnych do poruszania się lub bycia poruszanymi po podłożu, po drogach lub poza nimi, pracujących ze zmienną lub stałą prędkością. Silniki spalinowe należą do jednej z poniższych kategorii: Silniki z tłokami o ruchu posuwisto-zwrotnym (o zapłonie iskrowym albo samoczynnym), z wyłączeniem silników bezkorbowych; Silniki tłokowe rotacyjne (o zapłonie iskrowym albo samoczynnym).

DEFINICJE

1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

„Homologacja silnika” oznacza homologację typu silnika w zakresie jego mocy netto zmierzonej zgodnie z procedurą określoną w załączniku 4 do niniejszego regulaminu; „Homologacja rodziny silników” oznacza homologację członków rodziny silników w zakresie ich mocy netto zgodnie z procedurą określoną w załączniku 5 lub 6 do niniejszego regulaminu; „Typ silnika” oznacza kategorię silników, które nie różnią się pod względem podstawowych cech charakterystycznych, określonych w dodatku 3 do załącznika 1; „Rodzina silników” oznacza grupę silników danego producenta, które poprzez swoją konstrukcję spełniają kryteria przynależności do grupy określone w załączniku 5 do niniejszego regulaminu; „Silnik macierzysty” oznacza silnik wybrany z rodziny silników w taki sposób, że spełnia on wymagania określone w załączniku 5 do niniejszego regulaminu; „Moc netto” oznacza moc uzyskaną na stanowisku badawczym na końcu wału korbowego lub jego odpowiednika przy odpowiedniej prędkości silnika z urządzeniami pomocniczymi i wyposażeniem wymienionymi w tabeli 1 załącznika 4 do niniejszego regulaminu, ustaloną w warunkach atmosferycznych odniesienia; „Znamionowa moc netto” oznacza moc netto silnika zadeklarowaną przez producenta dla pręd­ kości znamionowej; „Maksymalna moc netto” oznacza maksymalną wartość mocy netto mierzonej przy pełnym obciążeniu silnika; „Prędkość znamionowa” oznacza maksymalną prędkość silnika przy pełnym obciążeniu, na jaką pozwala regulator obrotów, określoną przez producenta; „Prędkość, przy której uzyskiwana jest maksymalna moc netto” oznacza prędkość obrotową, przy której silnik osiąga maksymalną moc netto, określoną przez producenta; „Prędkość, przy której uzyskiwany jest maksymalny moment obrotowy” oznacza prędkość obro­ tową, przy której silnik osiąga maksymalny moment obrotowy, określoną przez producenta; „Maksymalny moment obrotowy” oznacza maksymalną wartość momentu obrotowego netto mierzonego przy pełnym obciążeniu silnika.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 257 POZ 280 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L257 - 231 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 106 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji opon pneumatycznych do pojazdów rolniczych i ich przyczep

  • Dz. U. L257 - 197 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 86 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ciągników rolniczych lub leśnych w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej

  • Dz. U. L257 - 1 z 201030.9.2010

    Regulamin nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.