Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 261 POZ 5

Tytuł:

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 29 września 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2010-10-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 261 POZ 5

5.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/5

DECYZJE

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH z dnia 29 września 2010 r. w sprawie mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości (2010/592/UE)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 253 i 255, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Egidijus JARAŠIŪNAS zostaje mianowany sędzią Trybunału Spra­ wiedliwości na okres od dnia 6 października 2010 r. do dnia 6 października 2012 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opub­ likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na mocy art. 5 i 7 Protokołu w sprawie Statutu Trybu­ nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz w wyniku rezygnacji Pranasa KŪRISA należy mianować sędziego Trybunału Sprawiedliwości na okres pozostający do końca kadencji Pranasa KŪRISA, czyli do dnia 6 października 2012 r. Komitet ustanowiony w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zaopiniował kandyda­ turę Egidijusa JARAŠIŪNASA na stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości,

Sporządzono w Brukseli dnia 29 września 2010 r. W imieniu Rady

J. DE RUYT

(2)

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 261 POZ 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L261 - 6 z 20105.10.2010

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 września 2010 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2010/12)

  • Dz. U. L261 - 3 z 20105.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 873/2010 z dnia 4 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L261 - 1 z 20105.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 872/2010 z dnia 4 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.