Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 38

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 38

Strona 38 z 43

1 pkt 14 zmienionej dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych; b) wielostronna platforma obrotu zgodnie z definicją w art. 4 ust. 1 pkt 15 zmienionej dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych; c) każdy inny wielostronny system wymiany obsługiwany i/lub zarządzany przez operatora rynku, który kojarzy lub ułatwia kojarzenie transakcji strony trzeciej w dziedzinie kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w postaci uprawnień lub jednostek Kioto, w tym każdy system rozliczeniowy odpowiedzialny za płatności i dostarczanie uprawnień oraz zarządzanie dodatkowym ubezpieczeniem obsługujący dany rynek regulowany lub wielostronną platformę obrotu lub każdą inną wymianę. Informacje dodatkowe dotyczące rachunków weryfikatora, administratorowi które należy dostarczyć krajowemu

2. Dokument poświadczający, że osoba składająca wniosek o otwarcie rachunku jest akredytowana jako weryfikator w państwie członkowskim administratora, do którego zwraca się o otwarcie rachunku.

L 270/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

ZAŁĄCZNIK VI Podstawowe warunki Struktura i obowiązywanie podstawowych warunków 1. Zależność pomiędzy posiadaczami rachunków a administratorami rejestrów.

Obowiązki posiadacza rachunku i upoważnionego przedstawiciela 2. Obowiązki posiadacza rachunku i upoważnionego przedstawiciela dotyczące bezpieczeństwa, nazw użytkownika i haseł oraz dostępu do strony internetowej rejestru.

3. Obowiązek posiadacza rachunku i upoważnionego przedstawiciela dotyczący zamieszczania danych na stronie internetowej rejestru i zapewnienia prawidłowości tych danych.

4. Obowiązek posiadacza rachunku i upoważnionego przedstawiciela dotyczący przestrzegania zasad używania strony internetowej rejestru.

Obowiązki administratora rejestru 5. Obowiązek administratora rejestru dotyczący wykonywania poleceń posiadacza rachunku.

6. Obowiązek administratora rejestru dotyczący zarejestrowania danych posiadacza rachunku.

7. Obowiązek administratora rejestru dotyczący otwarcia, aktualizacji lub zamknięcia rachunku zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Procedury procesowe 8. Przepisy dotyczące finalizacji i potwierdzenia procesów.

Płatność 9. Warunki dotyczące opłat rejestracyjnych za utworzenie i utrzymanie rachunków.

Obsługa strony internetowej rejestru 10. Przepisy dotyczące prawa administratora rejestru do dokonywania zmian na stronie internetowej rejestru.

11. Warunki używania strony internetowej rejestru.

Gwarancje i zabezpieczenia 12. Ścisłość informacji.

13. Uprawnienia do inicjowania procesów.

Zmiana podstawowych warunków wynikająca ze zmian w niniejszym rozporządzeniu lub zmian w krajowym ustawodawstwie Bezpieczeństwo i reakcja na przypadki naruszenia bezpieczeństwa 14. Stwierdzenie, że wszystkie podejrzane komunikaty dotyczące transakcji mogą zostać przekazane przez krajowych administratorów krajowym agencjom organów ścigania.

Rozwiązywanie sporów 15. Przepisy dotyczące sporów pomiędzy posiadaczami rachunków.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/41

Odpowiedzialność 16. Granice odpowiedzialności administratora rejestru. 17. Granice odpowiedzialności posiadacza rachunku. Prawa osób trzecich Pośrednictwo, powiadomienia i obowiązujące prawo

L 270/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

ZAŁĄCZNIK VII Informacje dotyczące każdego rachunku posiadania operatora, które mają być dostarczone krajowemu administratorowi 1. Informacje określone w tabeli III-I.

2. W danych dostarczonych zgodnie z tabelą III-I jako posiadacz rachunku jest podany operator instalacji. Nazwa posiadacza rachunku powinna być identyczna z nazwą osoby fizycznej lub prawnej, która jest posiadaczem odnoś­ nego zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.