Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 40

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

Data ogłoszenia:2010-10-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 40

Strona 40 z 43

Informacje określone w tabelach III-I i VII-II. 2. W danych dostarczonych zgodnie z tabelą III-I jako posiadacz rachunku jest podany operator statków powietrznych. Nazwa posiadacza rachunku jest identyczna z nazwą w planie monitorowania. W przypadku gdy nazwa w planie monitorowania jest nieaktualna, stosuje się nazwę podaną w rejestrze handlowym lub stosowaną przez Eurocontrol. 3. Informacje określone w tabeli VIII-I. Tabela VIII-I: Szczegółowe informacje dotyczące rachunków posiadania operatora statków powietrznych

A B C D E F

Pozycja

Szczegółowa informacja dotycząca rachunku

Obowiązkowa/ Nieobowiązkowa

Rodzaj

Umieszczona Czy dla na ogólnie aktualizacji dostępnej Czy może być wymagana jest stronie zgoda aktualizowana internetowej krajowego administratora rejestru Unii

1

Kod identyfikacyjny operatora statków powietrznych (nadany przez rejestr Unii) Niepowtarzalny kod na mocy rozpo­ rządzenia Komisji (WE) nr 748/ 2009 Sygnał wywoławczy (kod ICAO)

O

Dowolny

Nie

Tak

2

O

Dowolny

Tak

Tak

Tak

3

N

Dowolny

Tak

Tak

Tak

4

Kod identyfikacyjny planu monitoro­ wania Plan monitorowania – pierwszy rok stosowania Plan monitorowania wygaśnięcia – rok

O

Dowolny

Tak

Tak

Tak

5

O

Dowolny

Nie

Tak

6

N

Dowolny

Tak

Tak

Tak

4. Sygnał wywoławczy to kod ICAO w polu 7 planu lotu lub, jeżeli jest on niedostępny, znak rejestracyjny statku powietrznego.

14.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/45

ZAŁĄCZNIK IX Informacje dotyczące upoważnionych przedstawicieli i dodatkowych upoważnionych przedstawicieli, które należy dostarczyć administratorowi rachunku Tabela IX-I: Szczegółowe informacje dotyczące upoważnionego przedstawiciela

A B C D E Czy dla aktualizacji wymagana jest zgoda krajowego administratora F Umieszczona na ogólnie dostępnej stronie internetowej rejestru Unii

Pozycja

Szczegółowa informacja dotycząca rachunku

Obowiązkowa/ Nieobowiązkowa

Rodzaj

Czy może być aktualizowana

1 2

Identyfikator osoby Rodzaj upoważnionego przedsta­ wiciela Imię Nazwisko Tytuł Stanowisko Nazwa przedsiębiorstwa Wydział przedsiębiorstwa

O O

Dowolny Wybór

Nie Tak

n.d. Nie

Nie Tak

3 4 5 6

O O N N N N O

Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Ustalony z góry Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Wybór Wybór Wybór

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie

Tak Tak Nie Nie Nie Nie n.d.

Nie (*) Nie (*) Nie (*) Nie (*) Nie (*) Nie (*) Nie (*)

7

Adres – kraj

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Adres – region Adres – miasto Adres – kod pocztowy Adres – ulica adres – nr budynku Nr telefonu 1 Nr telefonu 2 Adres e-mail Data urodzenia Miejsce urodzenia Preferowany język Poziom poufności Prawa dodatkowych upoważnio­ nych przedstawicieli

N O O O O O O O O O N N O

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie n.d. n.d. Nie Nie Nie

Nie (*) Nie (*) Nie (*) Nie (*) Nie (*) Nie (*) Nie (*) Nie Nie Nie Nie Nie Nie

(*) Pozycje te są prezentowane wyłącznie jeżeli posiadacz rachunku złoży wniosek o ich upublicznienie zgodnie z art. 75.

L 270/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.10.2010

1. Informacje określone w tabeli IX-I. 2. Podpisane oświadczenie posiadacza rachunku potwierdzające, że pragnie on wyznaczyć daną osobę na upoważnionego przedstawiciela lub dodatkowego upoważnionego przedstawiciela oraz że upoważniony przedstawiciel lub dodatkowy upoważniony przedstawiciel ma prawo do inicjowania transakcji w imieniu posiadacza rachunku oraz wskazujące ograniczenia tego prawa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 270 POZ 1 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L270 - 55 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 922/2010 z dnia 13 października 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

  • Dz. U. L270 - 53 z 201014.10.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 921/2010 z dnia 13 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.