Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 36 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 969/2010 z dnia 27 października 2010 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu październik 2010 r.

Data ogłoszenia:2010-10-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 36 - Strona 2

Strona 2 z 2

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13. (3) Dz.U. L 37 z 11.2.1998, s. 5.

28.10.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 282/37

ZAŁĄCZNIK Ilości, które mają zostać przydzielone w podokresie obowiązywania kontyngentu obejmującym październik 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 327/98 oraz procentowo wyrażony ostateczny stan wykorzystania za rok 2010: a) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Ostateczny procentowo Współczynnik przydziału wyrażony stan wykorzystania Numer porządkowy na podokres październik kontyngentu w odniesieniu 2010 r. do roku 2010

Stany Zjednoczone Ameryki Tajlandia Australia Inne pochodzenie Wszystkie kraje

09.4127 09.4128 09.4129 09.4130 09.4138 3,216100 %

96,77 % 90,36 % 52,94 % 100 % 100 %

b) Kontyngent na ryż łuskany objęty kodem CN 1006 20, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Ostateczny procentowo Współczynnik przydziału wyrażony stan wykorzystania Numer porządkowy na podokres październik kontyngentu w odniesieniu 2010 r. do roku 2010

Wszystkie kraje

09.4148

33,333333 %

100 %

c) Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Numer porządkowy

Ostateczny procentowo wyrażony stan wykorzystania kontyngentu w odniesieniu do roku 2010

Tajlandia Australia Gujana Stany Zjednoczone Ameryki Inne pochodzenie

09.4149 09.4150 09.4152 09.4153 09.4154

37,90 % 0% 0,78 % 54,87 % 100 %

L 282/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.10.2010

d) Kontyngent na ryż bielony lub półbielony objęty kodem CN 1006 30, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Numer porządkowy

Ostateczny procentowo wyrażony stan wykorzystania kontyngentu w odniesieniu do roku 2010

Tajlandia Stany Zjednoczone Ameryki Indie Pakistan Inne pochodzenie Wszystkie kraje

09.4112 09.4116 09.4117 09.4118 09.4119 09.4166

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

e) Kontyngent na ryż łamany objęty kodem CN 1006 40, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 327/98:

Pochodzenie

Ostateczny procentowo Współczynnik przydziału wyrażony stan wykorzystania Numer porządkowy na podokres październik kontyngentu w odniesieniu 2010 r. do roku 2010

Wszystkie kraje

(1) Ilość dostępna dla tego podokresu została wyczerpana.

09.4168

— (1 )

100 %

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 282 POZ 36 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L282 - 39 z 201028.10.2010

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2010 r. zmieniająca decyzję 2010/89/UE w odniesieniu do wykazu niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii objętych środkami przejściowymi dotyczącymi stosowania niektórych wymogów strukturalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7269) (1)

 • Dz. U. L282 - 34 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 968/2010 z dnia 27 października 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L282 - 33 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 967/2010 z dnia 27 października 2010 r. zamykające sprzedaż przewidzianą w rozporządzeniu (UE) nr 446/2010 otwierającym procedurę przetargową na sprzedaż masła

 • Dz. U. L282 - 29 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 966/2010 z dnia 27 października 2010 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 91/2009 na przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali wysyłanych z Malezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji, i poddające ten przywóz rejestracji

 • Dz. U. L282 - 24 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 965/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz glukonianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L282 - 1 z 201028.10.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 964/2010 z dnia 25 października 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych aluminiowych kół jezdnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.