Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 29 POZ 34

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej (  Dz.U. L 287 z 31.10.2009)

Data ogłoszenia:2010-02-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 29 POZ 34

L 29/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

2.2.2010

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 287 z dnia 31 października 2009 r.) Strona 598, kod 8714 96, druga kolumna: zamiast: powinno być: „Pedały i mechanizm korbowy oraz ich częściami”, „Pedały i mechanizm korbowy oraz ich części”.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r. wdrażającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170 z dnia 29 czerwca 2007 r.) Strona 15, art. 35 ust. 3 tiret pierwsze: zamiast: „komponentu dotyczącego rozwoju regionalnego”,

powinno być: „komponentu dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 29 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L29 - 8 z 20102.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. w sprawie pomocy, której Polska zamierza udzielić na rzecz Dell Products (Poland) Sp. z o.o. C 46/08 (ex N 775/07) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6868) (1)

 • Dz. U. L29 - 5 z 20102.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/3/UE z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniająca załączniki III i VI do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu dostosowania ich do postępu technicznego

 • Dz. U. L29 - 3 z 20102.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 90/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L29 - 1 z 20102.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 89/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.