Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 997/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

Data ogłoszenia:2010-11-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 1

Strona 1 z 10
6.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 290/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 997/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zawieszające wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 2, po konsultacji z Grupą ds. Przeglądu Naukowego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Grupa ds. Przeglądu Naukowego stwierdziła również, że z najnowszych dostępnych informacji wynika, iż nie jest już konieczne zawieszenie wprowadzania do Unii nastę­ pujących gatunków: — Ovis ammon nigrimontana z Kazachstanu; (trofea myśliwskie)

— Leucopternis occidentalis z Ekwadoru i Peru; — Hexaprotodon liberiensis z Wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei Bissau i Sierra Leone; — Hippopotamus amphibius z Demokratycznej Republiki Konga i Malawi; — Chrysocyon brachyurus z Boliwii i Peru; — Eupleres goudotii, Fossa fossana, Anas bernieri, Mantella baroni, Mantella aff. baroni, Mantella cowanii, Mantella haraldmeieri, Mantella laevigata, Mantella madagasca­ riensis, Mantella manery, Mantella nigricans i Mantella pulchra z Madagaskaru; — Leopardus colocolo i Leopardus pajeros z Chile; — Leptailurus serval z Algierii; — Prionailurus bengalensis z Chin (Makau); — Cynogale bennettii z Brunei, Chin, Indonezji, Malezji i Tajlandii; — Equus zebra hartmannae z Angoli; — Myrmecophaga tridactyla z Belize i Urugwaju; — Alouatta macconnelli z Trynidadu i Tobago; — Ateles paniscus, Chalcostigma olivaceum, Heliodoxa rubi­ noides, Buteo albonotatus, Buteo platypterus, Forpus xanthops, Pionus chalcopterus, Otus roboratus, Pseudoscops clamator, Pulsatrix melanota i Podocnemis sextuberculata z Peru;

Artykuł 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 338/97 stanowi, że Komisja może wprowadzić ograniczenia odnoszące się do wprowadzania do Unii niektórych gatunków zgodnie z warunkami określonymi w lit. a)–d) rozporządzenia. Ponadto środki wykonawcze doty­ czące takich ograniczeń ustanawia rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. usta­ nawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (2). Wykaz gatunków, w odniesieniu do których zawieszono wprowadzanie do Unii, został ustalony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 359/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawieszającym wprowadzanie do Unii okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory (3). Na podstawie otrzymanych ostatnio informacji Grupa ds. Przeglądu Naukowego stwierdziła, że status ochronny niektórych gatunków wymienionych w załączniku A i B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zostanie poważnie zagrożony, jeżeli ich wprowadzanie do Unii z niektórych krajów pochodzenia nie zostanie zawieszone. Należy zatem zawiesić wprowadzanie następujących gatunków: — Cuora amboinensis z Wietnamu; — Cuora galbinifrons z Laosu i Wietnamu; — Dendrobium nobile z Laosu.

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1. (2) Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1. (3) Dz.U. L 110 z 1.5.2009, s. 3.

L 290/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.11.2010

— Lagothrix cana i Varanus yemenensis ze wszystkich państw zasięgu; — Cebus capucinus z Belize; — Cercocebus atys z Ghany; — Cercopithecus ascanius z Burundi; — Cercopithecus cephus z Republiki Środkowoafrykańskiej; — Cercopithecus dryas, Glaucidium capense i Phodilus prigo­ ginei z Demokratycznej Republiki Konga; — Cercopithecus pogonias i Cercopithecus z Kamerunu i Gwinei Równikowej; preussi

— Ratufa affinis i Ketupa ketupu z Singapuru; — Balaeniceps rex z Zambii; — Buceros rhinoceros z Tajlandii; — Tauraco corythaix, Agapornis fischeri (okazy z działalności ranczerskich) i Python sebae z Mozambiku; — Tauraco fischeri, Agapornis lilianae, Poicephalus cryptoxan­ thus, Poicephalus meyeri, Poicephalus rufiventris, Bubo vosseleri, Gongylophis colubrinus i Stigmochelys pardalis z Tanzanii; — Tauraco macrorhynchus, Terathopius ecaudatus i Strix woodfordii z Gwinei; — Tauraco porphyreolopha z Ugandy; — Accipiter brachyurus, Tyto aurantia, Tyto manusi, Varanus bogerti i Varanus telenesetes z Papui-Nowej Gwinei; — Accipiter gundlachi i Aratinga euops z Kuby; — Accipiter imitator i Nesasio solomonensis z Papui-Nowej Gwinei i Wysp Salomona; — Buteo galapagoensis, Pyrrhura albipectus, Pyrrhura orcesi, Conolophus pallidus i Conolophus subcristatus z Ekwadoru; — Buteo ridgwayi z Republiki Dominikańskiej i Haiti; — Erythrotriorchis radiatus, Lophoictinia isura, Polytelis alexandrae i Varanus keithhornie z Australii; — Gyps coprotheres z Mozambiku, Namibii i Suazi; — Harpyopsis novaeguineae z Indonezji i Papui-Nowej Gwinei; — Falco deiroleucus z Belize i Gwatemali; — Falco fasciinucha z Botswany, Etiopii, Kenii, Malawi, Mozambiku, Republiki Południowej Afryki, Sudanu, Tanzanii, Zambii i Zimbabwe; — Falco hypoleucos z Australii i Papui-Nowej Gwinei; — Micrastur plumbeus z Kolumbii i Ekwadoru; — Polyplectron schleiermacheri z Indonezji i Malezji; — Anthropoides virgo z Sudanu; — Balearica regulorum z Angoli, Lesotho, Malawi, Mozambiku, Namibii, Rwandy, Suazi, Ugandy; — Pitta nympha z Państwa Brunei Darussalam, Chin, Korei Północnej, Indonezji, Japonii, Malezji i Korei Południowej; — Pycnonotus zeylanicus z Malezji; — Charmosyna aureicincta z Fidżi;

— Colobus polykomos z Wybrzeża Kości Słoniowej; — Colobus vellerosus z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany; — Macaca arctoides z Indii, Malezji i Tajlandii; — Macaca assamensis z Nepalu; — Macaca fascicularis z Bangladeszu i Indii; — Macaca leonina, Ratufa bicolor, Psittacula roseata i Strix uralensis davidi z Chin; — Macaca maura, Macaca nigra, Macaca nigrescens, Macaca ochreata, Macaca pagensis, Goura cristata, Goura scheep­ makeri, Goura victoria, Spizaetus bartelsi, Cacatua sanguinea, Lorius domicella, Alisterus chloropterus chlorop­ terus, Eclectus roratus, Psittacula alexandri, Tanygnathus gramineus, Ninox rudolfi, Otus angelinae, Tyto inexspec­ tata, Tyto nigrobrunnea, Tyto sororcula, Ornithoptera tithonus, Troides andromache (okazy pozyskiwane z natury i z działalności ranczerskich) i Tridacna gigas z Indonezji; — Papio anubis z Libii; — Papio papio z Gwinei Bissau; — Procolobus verus z Beninu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Ghany, Sierra Leone i Togo; — Trachypithecus phayrei z Kambodży, Chin i Indii; — Trachypithecus vetulus ze Sri Lanki; — Galago demidoff z Burkiny Faso i Republiki Środko­ woafrykańskiej; — Galago granti z Malawi; — Arctocebus aureus z Republiki Środkowoafrykańskiej i Gabonu; — Nycticebus pygmaeus z Kambodży i Laosu; — Chiropotes chiropotes, Chiropotes israelita, Chiropotes satanas, Chiropotes utahickae, Nannopsittaca panychlora, Pyrrhura leucotis, Touit melanonotus, Touit surdus i Eunectes deschauenseei z Brazylii;

6.11.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 290 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L290 - 53 z 20106.11.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2010/19)

 • Dz. U. L290 - 51 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia penflufenu i fluksapyroksadu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7439) (1)

 • Dz. U. L290 - 49 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 listopada 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną spirotetramat (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7437) (1)

 • Dz. U. L290 - 39 z 20106.11.2010

  Decyzja Komisji z dnia 3 listopada 2010 r. ustanawiająca kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2 oraz projektów demonstracyjnych w zakresie innowacyjnych technologii energetyki odnawialnej realizowanych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 7499)

 • Dz. U. L290 - 37 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1002/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L290 - 33 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1001/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające po raz 138. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L290 - 26 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1000/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2402/96, (WE) nr 2058/96, (WE) nr 2305/2003, (WE) nr 969/2006, (WE) nr 1918/2006, (WE) nr 1964/2006, (WE) nr 27/2008, (WE) nr 1067/2008 i (WE) nr 828/2009 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w 2011 r. w ramach kontyngentów taryfowych dotyczących słodkich ziemniaków, skrobi z manioku, manioku, zbóż, ryżu, cukru oraz oliwy z oliwek oraz wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 382/2008, (WE) nr 1518/2003, (WE) nr 596/2004, (WE) nr 633/2004 i (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w 2011 r. w sektorach wołowiny i cielęciny, wieprzowiny, jaj, mięsa drobiowego oraz pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy

 • Dz. U. L290 - 24 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 999/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 17594) jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd) (1)

 • Dz. U. L290 - 22 z 20106.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 998/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Enterococcus faecium DSM 7134 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Lactosan GmbH & Co KG) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.