Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 297 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 37 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek używanych w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Data ogłoszenia:2010-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 297 POZ 1

Strona 1 z 59
13.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 37 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek używanych w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: Suplement 34 do serii poprawek 03 – data wejścia w życie: 19 sierpnia 2010 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Zakres stosowania Przepisy administracyjne Definicje Wystąpienie o homologację Oznaczenia Homologacja Wymagania techniczne Definicje Specyfikacje ogólne Produkcja Badania Położenie i wymiary żarnika Barwa Promieniowanie UV Spostrzeżenie dotyczące barwy selektywnie żółtej Sprawdzanie jakości optycznej

3.10. Żarówki wzorcowe

L 297/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2010

4. 5. 6. 7. 8.

Zgodność produkcji Sankcje z tytułu niezgodności produkcji Ostateczne zaniechanie produkcji Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji Przepisy przejściowe

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Załącznik 2 –

Karty danych żarówek Zawiadomienie dotyczące udzielenia, rozszerzenia, odmowy udzielenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaniechania produkcji typu żarówki na podstawie regulaminu nr 37 Przykładowy układ znaku homologacji Środek świetlny oraz kształt żarnika Sprawdzanie barwy żarówek Minimalne wymagania dla procedur kontroli jakości stosowanych przez producenta Pobieranie próbek i poziomy zgodności z wymaganiami do celów protokołowania badań producenta Minimalne wymagania dla kontroli wyrywkowej dokonywanej przez organ administ­ racyjny Zgodność zatwierdzona na podstawie kontroli wyrywkowej

Załącznik 3 – Załącznik 4 – Załącznik 5 – Załącznik 6 – Załącznik 7 – Załącznik 8 – Załącznik 9 –

Załącznik 10 – Tłumaczenie terminów użytych na rysunkach w załączniku I

1.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejszy regulamin stosuje się do żarówek przedstawionych w załączniku 1 i przeznaczonych do stosowania w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep. 2. 2.1. 2.1.1.

PRZEPISY ADMINISTRACYJNE

Definicje Definicja „kategorii” Termin „kategoria” stosowany jest w niniejszym regulaminie do określenia konstrukcji znormali­ zowanych żarówek zasadniczo różniących się od siebie. Każda kategoria posiada specjalne ozna­ czenie, jak na przykład: „H4”, „P21W”, „T4W”, „PY21W”, „RR10W”.

2.1.2.

Definicja „typu” W obrębie tej samej kategorii do różnych „typów” (1) należą te żarówki, które różnią się takimi istotnymi cechami, jak:

2.1.2.1. nazwa handlowa lub znak towarowy (żarówki posiadające tę samą nazwę handlową lub znak towarowy, lecz wytwarzane przez różnych producentów, uważa się za żarówki różnych typów. Żarówki wyprodukowane przez tego samego producenta, różniące się jedynie nazwą handlową lub znakiem towarowym, można uważać za należące do tego samego typu);

(1) Bańka selektywnie żółta lub dodatkowa selektywnie żółta bańka zewnętrzna, zastosowana wyłącznie w celu zmiany barwy, a nie zmiany jakiejkolwiek innego parametru żarówki emitującej światło białe, nie stanowi zmiany typu takiej żarówki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 297 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 183 z 201013.11.2010

    Poprawki do regulaminu nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.