Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 297 POZ 183

Tytuł:

Poprawki do regulaminu nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania

Data ogłoszenia:2010-11-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 297 POZ 183

Strona 1 z 24
13.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/183

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Poprawki do regulaminu nr 13 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M, N i O w zakresie hamowania Seria poprawek 11 Poprawki do regulaminu nr 13 opublikowanego w Dz.U. L 257 z dnia 30 września 2010 r., s. 1. Obejmujące: Serię poprawek 11 – data wejścia w życie: 11 lipca 2008 r. Wersję 6 – Poprawkę 1 – Korektę 1 Wersję 6 – Poprawkę 1 – Korektę 2 Suplement 1 do serii poprawek 11 – data wejścia w życie: 22 lipca 2009 r. Suplement 2 do serii poprawek 11 – data wejścia w życie: 24 października 2009 r. Sprostowanie 2 do serii poprawek 11 – data wejścia w życie: 24 czerwca 2009 r. Suplement 3 do serii poprawek 11 – data wejścia w życie: 17 marca 2010 r. Poprawki w spisie treści Tytuł załącznika 16 otrzymuje brzmienie: „Załącznik 16 – Zgodność pojazdów ciągnących i przyczep w odniesieniu do transmisji danych określonych w normie ISO 11992”. Załącznik 19, dodaje się nowe dodatki 7 i 8 w brzmieniu: „Załącznik 19 – Dodatek 7 – Dokument informacyjny dotyczący funkcji stabilności pojazdu Załącznik 19 – Dodatek 8 – Sprawozdanie z badania funkcji stabilności pojazdu”. (Dotychczasowe) dodatki 7 i 8 otrzymują numerację 9 i 10. Dodaje się nowy załącznik 21: „Załącznik 21 – Szczególne wymogi dla pojazdów wyposażonych w funkcję stabilności pojazdu Załącznik 21 – Dodatek 1 – Zastosowanie symulacji stabilności dynamicznej Załącznik 21 – Dodatek 2 – Narzędzie do symulacji stabilności dynamicznej i jego walidacja Załącznik 21 – Dodatek 3 – Sprawozdanie z badania narzędzia do symulacji funkcji stabil­ ności pojazdu”.

L 297/184

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.11.2010

Poprawki w głównym tekście regulaminu W całym tekście regulaminu nr 13 wyrażenie „ISO 11992:2003” zastępuje się wyrażeniem „ISO 11992:2003, w tym ISO 11992-2:2003 z poprawką 1:2007”. Dodaje się pkt 2.34–2.36 w brzmieniu: „2.34. »Funkcja stabilności pojazdu» oznacza elektroniczną funkcję sterowania pojazdem, która poprawia jego stabilność dynamiczną. Funkcja stabilności pojazdu obejmuje co najmniej jeden z poniższych elementów: a) sterowanie kierunkowe; b) zabezpieczenie przed przewróceniem się pojazdu. 2.34.2. 2.34.2.1. Funkcje sterowania w ramach funkcji stabilności pojazdu: »Sterowanie kierunkowe« oznacza funkcję w ramach funkcji stabilności pojazdu pomagającą kierowcy pojazdu o napędzie silnikowym, w miarę fizycznych możliwości pojazdu, w warunkach podsterowności lub nadsterowności, w utrzymaniu obranego przez kierowcę kierunku, a w przypadku przyczepy pomagającą w utrzymaniu tego samego kierunku co pojazd ciągnący przyczepę. »Zabezpieczenie przed przewróceniem się pojazdu« oznacza funkcję w ramach funkcji stabil­ ności pojazdu działającą, w miarę fizycznych możliwości pojazdu, w przypadku grożącego przewrócenia się pojazdu w trakcie manewrów dynamicznych, w celu stabilizacji pojazdu o napędzie silnikowym lub zespołu pojazdu ciągnącego i przyczepy lub samej przyczepy. »Przedmiotowa przyczepa« jest egzemplarzem przyczepy reprezentatywnym dla typu przyczepy, który jest przedmiotem wniosku o udzielenie homologacji typu. »Współczynnik hamulca (BF)« oznacza stosunek wzmocnionego wyjścia do wejścia hamulca.”.

2.34.1.

2.34.2.2.

2.35.

2.36.

W pkt 4.2 wyrażenie „ (obecnie 10)” otrzymuje brzmienie „ (obecnie 11)”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 297 POZ 183 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 201013.11.2010

    Regulamin nr 37 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek używanych w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.