Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1030/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 14

Państwo Przedsiębiorstwo Cło antydum­ pingowe (EUR/t) Dodatkowy kod TARIC

ChRL

Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd Far Eastern Industries Shanghai Ltd Yuhua Polyester Co. Ltd., Zhuhai Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. oraz Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) oraz Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd (Sichuan) Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

184 0 157 22 184 45 184 184 151 184

A505 A506 A507 A508 A509 A510 A511 A512 A513 A999

3. W przypadkach gdy towary uległy uszkodzeniu przed wprowadzeniem do swobodnego obrotu i z tego tytułu cena faktycznie zapłacona bądź należna została rozłożona w celu określenia wartości celnej na mocy art. 145 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1), kwota cła antydumpingowego, obliczona na podstawie ust. 2, zostaje obniżona o wartość procen­ tową odpowiadającą rozłożeniu ceny faktycznie zapłaconej lub należnej. 4. O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2010 r. W imieniu Rady Przewodniczący

D. REYNDERS

(1) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 300 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.