Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 304 POZ 21

Tytuł:

Regulamin nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego

Data ogłoszenia:2010-11-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 304 POZ 21

Strona 1 z 15
20.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/21

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w świetle międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnej pod adresem http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regulamin nr 29 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu użytkowego Obejmujący wszystkie obowiązujące teksty, w tym: serię poprawek 03 – data wejścia w życie: 30 stycznia 2011 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicje 3. Wystąpienie o homologację 4. Homologacja 5. Wymogi 6. Zmiana typu pojazdu i rozszerzenie homologacji 7. Zgodność produkcji 8. Sankcje z tytułu niezgodności produkcji 9. Ostateczne zaniechanie produkcji 10. Przepisy przejściowe 11. Nazwy i adresy placówek technicznych upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz nazwy i adresy organów administracji

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Dokumentacja EKG dotycząca homologacji typu Część 1 – Wzór dokumentu informacyjnego Część 2 – Zawiadomienie Załącznik 2 – Rozmieszczenie znaków homologacji Załącznik 3 – Procedura badania Dodatek 1: Instrukcja mocowania pojazdów w stanowisku badawczym Dodatek 2: Manekin do sprawdzenia przestrzeni bezpiecznej Załącznik 4 – Procedura określania punktu „H” i rzeczywistego kąta tułowia dla miejsc siedzących w pojazdach silnikowych Dodatek 1: Opis trójwymiarowej maszyny punktu „H” Dodatek 2: Trójwymiarowy układ odniesienia Załącznik 5 – Dane odniesienia dotyczące miejsc siedzących

L 304/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.11.2010

1.

ZAKRES

Niniejszy regulamin dotyczy pojazdów z oddzielną kabiną kierowcy kategorii N (1) w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie. 2.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu: 2.1. „homologacja pojazdu” oznacza homologację typu pojazdu zgodnie z wymogami niniejszego regu­ laminu w zakresie ochrony osób przebywających w kabinie pojazdu w przypadku zderzenia czoło­ wego lub wywrócenia; „typ pojazdu” oznacza kategorię pojazdów silnikowych, które nie różnią się między sobą pod względem następujących istotnych elementów:

2.2.

2.2.1. rozmiarów i kształtu elementów kabiny pojazdu oraz materiału, z którego są one wykonane; lub 2.2.2. sposobu zamocowania kabiny do ramy podwozia; 2.3. „płaszczyzna poprzeczna” oznacza płaszczyznę pionową prostopadłą do płaszczyzny wzdłużnej pojazdu; „płaszczyzna wzdłużna” oznacza płaszczyznę równoległą do środkowej płaszczyzny wzdłużnej pojazdu; „pojazd z kabiną wagonową” oznacza pojazd, w którym ponad połowa długości silnika znajduje się za najdalej wysuniętym do przodu punktem obramowania szyby przedniej, a środek koła kierownicy znajduje się w przedniej ćwiartce długości pojazdu; „punkt R” oznacza punkt odniesienia miejsca siedzącego określony w załączniku 4 pkt 2.4; „punkt H” oznacza punkt określony w załączniku 4 pkt 2.3; „badanie A” oznacza badanie zderzenia czołowego mającego ocenić wytrzymałość kabiny w przypadku zderzenia czołowego; „badanie B” oznacza badanie zderzeniowe wykonane na słupkach A kabiny, mające ocenić wytrzy­ małość kabiny w przypadku wywrócenia o 90° i następującego po nim zderzenia;

2.4.

2.5.

2.6. 2.7. 2.8.

2.9.

2.10. „badanie C” oznacza badanie wytrzymałości dachu kabiny mające ocenić wytrzymałość kabiny w przypadku wywrócenia o 180°; 2.11. „słupek A” oznacza najdalej do przodu i na zewnątrz wysunięty wspornik dachu; 2.12. „szyba przednia” oznacza przednie oszklenie pojazdu znajdujące się między słupkami A. 3. 3.1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 304 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 63 z 201020.11.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (  Dz.U. L 320 z 29.11.2008)

 • Dz. U. L304 - 47 z 201020.11.2010

  Porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

 • Dz. U. L304 - 20 z 201020.11.2010

  Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie mianowania członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. L304 - 18 z 201020.11.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/79/UE z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie dostosowania do postępu technicznego załącznika III do dyrektywy 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych

 • Dz. U. L304 - 16 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1069/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L304 - 14 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1068/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L304 - 11 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1067/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L304 - 9 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1066/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L304 - 7 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1065/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L304 - 2 z 201020.11.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1064/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych i wyrównawczych mających zastosowanie do przywozu folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L304 - 1 z 201020.11.2010

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy odnawiającej Umowę o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Indii

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.