Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 5

Strona 5 z 10

Klasa efektywności energetycznej — Strzałka: szerokość: 26 mm, wysokość: 14 mm, 100 % czarnego. — Tekst: czcionka Calibri pogrubiona 29 pkt, wielkie litery i kolor biały; symbole „+”: czcionka Calibri pogrubiona 18 pkt, wielkie litery, kolor biały, wyrównane w jednym wierszu.

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/55

Energia: tekst: czcionka Calibri zwykła 11 pkt, wielkie litery, 100 % czarnego. Ważone roczne zużycie energii — Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm. — Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 42 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 17 pkt, 100 % czarnego. Ważone roczne zużycie wody — Piktogram zgodny z rysunkiem — Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm. — Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego. Pojemność znamionowa — Piktogram zgodny z rysunkiem — Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm. — Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego. Klasa efektywności wirowania — Piktogram zgodny z rysunkiem — Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm. — Wartość: czcionka Calibri zwykła 16 pkt, skala pozioma 75 %, 100 % czarnego oraz czcionka Calibri pogrubiona 22 pkt, skala pozioma 75 %, 100 % czarnego. Poziom emitowanego hałasu — Piktogram zgodny z rysunkiem — Obramowanie: 2 pkt – kolor: 100 % cyjanu – zaokrąglone rogi: 3,5 mm. — Wartość: czcionka Calibri pogrubiona 24 pkt, 100 % czarnego; oraz czcionka Calibri zwykła 16 pkt, 100 % czarnego. Nazwa dostawcy lub znak towarowy Identyfikator modelu dostawcy Nazwa dostawcy lub znak towarowy oraz identyfikator modelu powinny mieścić się na powierzchni 92 × 15 mm. Numer rozporządzenia: czcionka Calibri pogrubiona 12 pkt, 100 % czarnego.

L 314/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2010

ZAŁĄCZNIK II Karta produktu 1. Informacje w karcie produktu pralki dla gospodarstw domowych są podawane w poniższej kolejności oraz są zawarte w broszurze dotyczącej produktu lub innych materiałach dostarczanych wraz z produktem: a) nazwa dostawcy lub znak towarowy; b) identyfikator modelu dostawcy, co oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odróżniający określony model pralki dla gospodarstw domowych od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taką samą nazwą dostawcy; c) pojemność znamionowa w kg bawełny w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu lub standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy pełnym załadowaniu, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa; d) klasa efektywności energetycznej określona zgodnie z pkt 1 załącznika VI; e) w przypadku gdy pralce dla gospodarstw domowych przyznano „oznakowanie ekologiczne UE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 66/2010, można podać tę informację; f) ważone roczne zużycie energii (AEC) w kWh rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie energii X kWh rocznie na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz zużycie w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.”; g) zużycie energii (Et,60, Et,60½, Et,40½) w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu; h) ważone zużycie energii w trybie wyłączenia i w trybie czuwania; i) ważone roczne zużycie wody (AWC) w litrach rocznie, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej; opisuje się je w następujący sposób: „Zużycie wody X litrów na rok na podstawie 220 standardowych cykli prania w przypadku programów prania tkanin bawełnianych w 60 °C i 40 °C przy pełnym i częściowym załadowaniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 17 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.