Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (1)

Data ogłoszenia:2010-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 9

Strona 9 z 10

(ii) jeżeli pralka dla gospodarstw domowych jest wyposażona w system zarządzania energią i po zakończeniu programu powraca automatycznie do trybu wyłączenia, ważone roczne zużycie energii (AEC) oblicza się, uwzględniając rzeczywisty czas trwania trybu czuwania zgodnie z następującym wzorem: Ü ä fðPl Ü T t Ü 220Þ þ Po Ü 525 600 – ðT t Ü 220Þ – ðT t Ü 220Þ g AEC ¼ Et Ü 220 þ 60 Ü 1 000 gdzie: Tl = czas trybu czuwania.

d) Ważone zużycie energii (Et) oblicza się w kWh w następujący sposób i zaokrągla do trzeciego miejsca po przecinku: Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½]/7 gdzie: Et,60 = zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu; Et,60½ = zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu; Et,40½ = zużycie energii w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

e) Ważoną moc w trybie wyłączenia (Po) oblicza się w W w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku: Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½)/7 gdzie: Po,60 = moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu; Po,60½ = moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu; Po,40½ = moc w trybie wyłączenia w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

f) Ważoną moc w trybie czuwania (Pl) oblicza się w W w następujący sposób i zaokrągla do drugiego miejsca po przecinku: Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½)/7 gdzie: Pl,60 = moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu; Pl,60½ = moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu; Pl,40½ = moc w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

g) Ważony czas programu (Tt) oblicza się w minutach w następujący sposób i zaokrągla do najbliższej minuty: Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½)/7 gdzie: Tt,60 = czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Tt,60½ = czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu; Tt,40½ = czas programu w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

30.11.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 314/63

h) Ważony czas programu w trybie czuwania (Tl) oblicza się w minutach w następujący sposób i zaokrągla do najbliższej minuty: Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½)/7 gdzie: Tl,60 = czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Tl,60½ = czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu; Tl,40½ = czas w trybie czuwania w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

2. OBLICZANIE WAŻONEGO ROCZNEGO ZUŻYCIA WODY a) Ważone roczne zużycie wody (AWC) pralki dla gospodarstw domowych oblicza się w następujący sposób i zaokrągla do liczby całkowitej: AWc = Wt × 220 gdzie: Wt = ważone zużycie wody; 220 = całkowita liczba standardowych cykli prania rocznie.

b) Ważone zużycie wody (Wt) oblicza się w litrach w następujący sposób i zaokrągla do liczby całkowitej:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½)/7 gdzie: Wt,60 = zużycie wody w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy pełnym załadowaniu;

Wt,60½ = zużycie wody w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 60 °C przy częściowym załadowaniu; Wt,40½ = zużycie wody w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w 40 °C przy częściowym załadowaniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 314 POZ 47 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L314 - 64 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (1)

  • Dz. U. L314 - 17 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (1)

  • Dz. U. L314 - 1 z 201030.11.2010

    Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.