Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 29

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/428/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 201 z 3.8.2010)

Data ogłoszenia:2010-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 29

Strona 1 z 2
2.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/29

Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/428/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 201 z dnia 3 sierpnia 2010 r.) Strona 41, tytuł: zamiast: „Decyzja Komisji 2010/428/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających gene­ tycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø36), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych”, „Decyzja Komisji 2010/428/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających gene­ tycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø36), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych”.

powinno być:

Strona 42, art. 1: zamiast: „Zmodyfikowana genetycznie kukurydza (Zea mays L.) 59122x1507xNK603, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø36, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 65/2004.”, „Zmodyfikowana genetycznie kukurydza (Zea mays L.) 59122x1507xNK603, określona w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMONØØ6Ø3-6, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 65/2004.”.

powinno być:

Strona 42, art. 2 lit. a): zamiast: „żywności i składników żywności zawierających kukurydzę DAS-591227xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych;”, „żywności i składników żywności zawierających kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø36, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych;”.

powinno być:

Strona 42, art. 2 lit. b): zamiast: „pasz zawierających kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych;”, „pasz zawierających kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych;”.

powinno być:

Strona 42, art. 2 lit. c): zamiast: „produktów innych niż żywność i pasza, zawierających kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMONØØ6Ø3-6 lub składających się z niej, do takich samych zastosowań jak każda inna kukurydza, z wyjątkiem uprawy.”, „produktów innych niż żywność i pasza, zawierających kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMONØØ6Ø3-6 lub składających się z niej, do takich samych zastosowań jak każda inna kukurydza, z wyjątkiem uprawy.”.

powinno być:

Strona 42, art. 3 ust. 2: zamiast: „Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów, o których mowa w art. 2 lit. b) i c), zawierających kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, lub składających się z niej, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”.”, „Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów, o których mowa w art. 2 lit. b) i c), zawierających kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 lub składających się z niej, zamieszcza się zwrot »nieprzeznaczone do uprawy«.”.

powinno być:

L 316/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2010

Strona 44, załącznik, lit. b) pkt 1): zamiast: „żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, skła­ dające się z niej lub z niej wyprodukowane”, „żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6, składające się z niej lub z niej wyprodukowane”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 316 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 28 z 20102.12.2010

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2010/432/UE z dnia 28 lipca 2010 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (  Dz.U. L 202 z 4.8.2010)

 • Dz. U. L316 - 22 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na 2011 r. na rzecz niektórych laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej w zakresie kontroli pasz i żywności (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8350)

 • Dz. U. L316 - 17 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy finansowej Unii na rok 2011 r. na rzecz niektórych unijnych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie zdrowia zwierząt i żywych zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8344)

 • Dz. U. L316 - 10 z 20102.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2010 r. zmieniająca decyzje 2005/692/WE, 2005/734/WE, 2006/415/WE, 2007/25/WE i 2009/494/WE w odniesieniu do ptasiej grypy (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 8282) (1)

 • Dz. U. L316 - 9 z 20102.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Finlandii

 • Dz. U. L316 - 7 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1115/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 4 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1114/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do minimalnych norm jakości ważenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2454/97 (1)

 • Dz. U. L316 - 2 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1113/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. ustalające współczynniki mające zastosowanie do zbóż wywożonych w postaci szkockiej whisky na okres 2010/2011

 • Dz. U. L316 - 1 z 20102.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1112/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.