Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 6

Operacja »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych« umożliwia uzyskanie zbioru danych przestrzennych. W ramach takiej operacji następuje zwrot opisu wszystkich typów obiektów przestrzennych znajdujących w zbiorze danych przestrzennych. Umożliwia organowi publicznemu lub stronie trzeciej zgłoszenie dostępności usługi pobierania do celów pobierania zbiorów danych przestrzennych lub, gdy jest to wykonalne, obiektów przestrzennych poprzez usługę pobierania państwa członkowskiego przy zachowaniu możliwości pobierania w miejscu tego organu publicznego lub osoby trzeciej.

Parametry poleceń i odpowiedzi w ramach każdej operacji uzupełniają opis każdej operacji i stanowią integralną część specyfikacji technicznej usługi pobierania. 2. 2.1. OPERACJA »UZYSKAJ METADANE USŁUGI POBIERANIA« Polecenie »Uzyskaj metadane usługi pobierania«

2.1.1. Parametr polecenia »Uzyskaj metadane usługi pobierania« Parametr polecenia »Uzyskaj metadane usługi pobierania« wskazuje język naturalny stosowany w treści odpowiedzi na polecenie »Uzyskaj metadane usługi pobierania«. 2.2. Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj metadane usługi pobierania« Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj metadane usługi pobierania« zawiera następujące zbiory parametrów: — metadane usługi pobierania, — metadane operacji, — języki, — metadane zbiorów danych przestrzennych. 2.2.1. Parametry metadanych usługi pobierania Parametry dotyczące metadanych usługi pobierania zawierają co najmniej elementy metadanych INSPIRE dotyczące usługi pobierania. 2.2.2. Parametry metadanych operacji Parametry dotyczące metadanych operacji dostarczają metadanych na temat operacji wykonywanych przez usługę pobierania. Opisują co najmniej każdą operację, w tym zawierają jako minimum opis wymienianych danych i adres sieciowy.

8.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/5

2.2.3. Parametry językowe Zapewniane są dwa parametry językowe: — parametr »język odpowiedzi«, wskazujący język naturalny używany w parametrach odpowiedzi na polecenie »Uzyskaj metadane usługi pobierania«, — parametr »obsługiwane języki«, zawierający listę języków naturalnych obsługiwanych w ramach usługi pobie­ rania.

2.2.4. Parametry metadanych zbiorów danych przestrzennych Podaje się elementy metadanych INSPIRE dostępnych zbiorów danych przestrzennych. Ponadto dla każdego zbioru danych przestrzennych podaje się również wykaz dostępnych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010.

3. 3.1.

OPERACJA »UZYSKAJ ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH« Polecenie »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych« Polecenie »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych« zawiera następujące parametry: — język, — identyfikator zbioru danych przestrzennych, — system odniesienia za pomocą współrzędnych.

3.1.1. Parametr językowy Parametr językowy wskazuje język naturalny żądany dla zbioru danych przestrzennych.

3.1.2. Parametr identyfikatora zbioru danych przestrzennych Parametr identyfikatora zbioru danych przestrzennych zawiera unikalny identyfikator zasobu dla zbioru danych przestrzennych.

3.1.3. Parametr systemu odniesienia za pomocą współrzędnych Parametr systemu odniesienia za pomocą współrzędnych zawiera jeden z systemów odniesienia za pomocą współrzędnych wymienionych w wykazie dostępnych systemów odniesienia za pomocą współrzędnych, o którym mowa w pkt 2.2.4.

3.2.

Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych«

3.2.1. Parametr odpowiedzi na polecenie »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych« Parametr odpowiedzi na polecenie »Uzyskaj zbiór danych przestrzennych« to żądany zbiór danych przestrzennych w żądanym języku i w żądanym systemie odniesienia za pomocą współrzędnych.

4. 4.1.

OPERACJA »OPISZ ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH« Polecenie »Opisz zbiór danych przestrzennych« Polecenie »Opisz zbiór danych przestrzennych« zawiera następujące parametry: — język, — identyfikator zbioru danych przestrzennych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L323 - 11 z 20108.12.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.