Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 6

4.1.1. Parametr językowy Parametr językowy wskazuje język naturalny żądany dla opisu typu obiektów przestrzennych.

L 323/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2010

4.1.2. Parametr identyfikatora zbioru danych przestrzennych Parametr identyfikatora zbioru danych przestrzennych zawiera unikalny identyfikator zasobu dla zbioru danych przestrzennych. 4.2. Odpowiedź na polecenie »Opisz zbiór danych przestrzennych«

4.2.1. Parametr odpowiedzi na polecenie »Opisz zbiór danych przestrzennych« Parametr odpowiedzi na polecenie »Opisz zbiór danych przestrzennych« to opis obiektów przestrzennych w żądanym zbiorze danych przestrzennych i w żądanym języku. 5. OPERACJA »POŁĄCZ USŁUGĘ POBIERANIA« Operacja »Połącz usługę pobierania« umożliwia zgłaszanie dostępności usługi pobierania zgodnej z niniejszym rozporządzeniem do celów pobierania zasobów poprzez usługę pobierania państwa członkowskiego przy jedno­ czesnym zachowaniu zasobów w miejscu ich właściciela. 5.1. Polecenie »Połącz usługę pobierania«

5.1.1. Parametr polecenia »Połącz usługę pobierania« Parametr polecenia »Połącz usługę pobierania« zapewnia wszystkie informacje dotyczące usługi pobierania organu publicznego lub strony trzeciej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, umożliwiające zapewnianie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach usługi pobierania państwa członkowskiego oraz, gdy jest to wykonalne, do obiektów przestrzennych z usługi pobierania organu publicznego lub strony trzeciej. CZĘŚĆ B Operacje pobierania przy dostępie bezpośrednim 6. SPIS OPERACJI W przypadku gdy usługa pobierania zapewnia bezpośredni dostęp do zbiorów danych przestrzennych, w uzupełnieniu do operacji wymienionych w tabeli 1, zapewnia również operacje wymienione w tabeli 2 niniej­ szego załącznika. Tabela 2

Operacja Rola

Uzyskaj obiekt przestrzenny

Ta operacja umożliwia uzyskanie obiektów przestrzennych na podstawie zapytania. W ramach takiej operacji następuje zwrot opisu określonych typów obiektów przestrzennych.

Opisz typ obiektu przestrzennego

Parametry poleceń i odpowiedzi w ramach każdej operacji uzupełniają opis każdej operacji i stanowią integralną część specyfikacji technicznej usługi pobierania. 7. 7.1. OPERACJA »UZYSKAJ OBIEKT PRZESTRZENNY« Polecenie »Uzyskaj obiekt przestrzenny« Polecenie »Uzyskaj obiekt przestrzenny« zawiera następujące parametry: — język, — identyfikator zbioru danych przestrzennych, — system odniesienia za pomocą współrzędnych, — zapytanie. 7.1.1. Parametr językowy Parametr językowy wskazuje język naturalny żądany dla obiektów przestrzennych.

8.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/7

7.1.2. Parametr identyfikatora zbioru danych przestrzennych Parametr identyfikatora zbioru danych przestrzennych zawiera unikalny identyfikator zasobu dla żądanego zbioru danych przestrzennych. W przypadku gdy nie podano tego parametru, zakłada się, że wybrano wszystkie dostępne zbiory danych przestrzennych.

7.1.3. Parametr systemu odniesienia za pomocą współrzędnych Parametr systemu odniesienia za pomocą współrzędnych zawiera jeden z systemów odniesienia za pomocą współrzędnych wymienionych w wykazie systemów odniesienia za pomocą współrzędnych określonym w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010.

7.1.4. Parametr zapytania Parametr zapytania składa się z kryteriów wyszukiwania wymienionych w części C.

7.2.

Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj obiekt przestrzenny« Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj obiekt przestrzenny« zawiera następujące parametry: — zbiór obiektów przestrzennych, — metadane zbioru obiektów przestrzennych.

7.2.1. Parametr zbioru obiektów przestrzennych Parametr zbioru obiektów przestrzennych to zbiór obiektów przestrzennych zgodny z rozporządzeniem (UE) nr 1089/2010 oraz spełniający kryteria wyszukiwania określone w zapytaniu, w żądanym języku i w systemie odniesienia za pomocą współrzędnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L323 - 11 z 20108.12.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.