Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 6

7.2.2. Parametr metadanych zbioru obiektów przestrzennych Parametr metadanych zbioru obiektów przestrzennych zawiera co najmniej elementy metadanych INSPIRE zbioru obiektów przestrzennych.

8. 8.1.

OPERACJA »OPISZ TYP OBIEKTU PRZESTRZENNEGO« Polecenie »Opisz typ obiektu przestrzennego« Polecenie »Opisz typ obiektu przestrzennego« zawiera następujące parametry: — język, — typ obiektu przestrzennego.

8.1.1. Parametr językowy Parametr językowy wskazuje język naturalny żądany dla opisu typu obiektów przestrzennych.

8.1.2. Parametr typu obiektu przestrzennego Parametr typu obiektu przestrzennego zawiera neutralną językowo nazwę typu obiektu przestrzennego określoną w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010. W przypadku gdy nie podano tego parametru, zakłada się, że wybrano wszystkie typy danych przestrzennych.

8.2.

Odpowiedź na polecenie »Opisz typ obiektu przestrzennego«

8.2.1. Parametr odpowiedzi na polecenie »Opisz typ obiektu przestrzennego« Parametr odpowiedzi na polecenie »Opisz typ obiektu przestrzennego« to opis typu obiektu przestrzennego zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1089/2010.

L 323/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2010

CZĘŚĆ C Kryteria wyszukiwania dla operacji »Uzyskaj obiekt przestrzenny« Do celów operacji »Uzyskaj obiekt przestrzenny« usługi pobierania wprowadza się następujące kryteria wyszuki­ wania: — unikalny identyfikator zasobu dla zbioru danych przestrzennych, — wszystkie istotne kluczowe atrybuty i związki pomiędzy obiektami przestrzennymi określone w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010; w szczególności unikalny identyfikator obiektu przestrzennego i charakterystykę wymiaru czasowego, z uwzględnieniem daty aktualizacji, — prostokąt ograniczający określony w którymkolwiek z systemów odniesienia za pomocą współrzędnych wymienionych w rozporządzeniu (UE) nr 1089/2010, — temat danych przestrzennych. Aby umożliwić przeszukiwanie obiektów przestrzennych za pomocą kombinacji kryteriów wyszukiwania, należy zapewnić możliwość stosowania operatorów logicznych i porównawczych.”

8.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 323/9

ZAŁĄCZNIK III „ZAŁĄCZNIK V USŁUGI PRZEKSZTAŁCANIA Operacje przekształcania 1. SPIS OPERACJI W celu zapewnienia zgodności z art. 11 ust. 1 lit. d) dyrektywy 2007/2/WE w ramach usługi przekształcania zapewnia się operacje wymienione w tabeli 1 niniejszego załącznika. Tabela 1

Operacja Rola

Uzyskaj metadane usługi przekształ­ cania

Zapewnia wszystkie niezbędne informacje o usłudze i opisuje możliwości usługi z uwzględnieniem obsługiwanej kategorii przekształceń, obsługiwa­ nych przekształceń, akceptowanych typów danych wejściowych, obsługi­ wanej definicji modelu i języków odwzorowania. Realizuje rzeczywisty proces przekształcania. Umożliwia zgłoszenie dostępności usługi przekształcania do celów prze­ kształcania zbiorów danych przestrzennych poprzez usługę przekształ­ cania państwa członkowskiego przy zachowaniu możliwości przekształ­ cania w miejscu organu publicznego lub strony trzeciej.

Przekształcaj Połącz usługę przekształcania

Parametry poleceń i odpowiedzi w ramach każdej operacji uzupełniają opis każdej operacji i stanowią integralną część specyfikacji technicznej usługi przekształcania. 2. 2.1. OPERACJA »UZYSKAJ METADANE USŁUGI PRZEKSZTAŁCANIA« Polecenie »Uzyskaj metadane usługi przekształcania«

2.1.1. Parametr polecenia »Uzyskaj metadane usługi przekształcania« Parametr polecenia »Uzyskaj metadane usługi przekształcania« wskazuje język naturalny używany w treści odpo­ wiedzi na polecenie »Uzyskaj metadane usługi przekształcania«. 2.2. Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj metadane usługi przekształcania« Odpowiedź na polecenie »Uzyskaj metadane usługi przekształcania« zawiera następujące zbiory parametrów: — metadane usługi przekształcania, — metadane operacji, — języki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L323 - 11 z 20108.12.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.