Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania

Data ogłoszenia:2010-12-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 6
2.2.1. Parametr metadanych usługi przekształcania Parametr metadanych usługi przekształcania zawiera co najmniej elementy metadanych INSPIRE dotyczące usługi przekształcania. 2.2.2. Parametr metadanych operacji Parametr metadanych operacji dostarcza metadanych na temat operacji wykonywanych przez usługę przekształ­ cania. Opisuje on każdą operację, z uwzględnieniem jako minimum opisu wymienianych danych i adresu sieciowego, oraz podaje następujące informacje: — kategorie przekształcania akceptowane w przypadku operacji »Przekształcaj«, — kodowanie wejściowego zbioru danych przestrzennych akceptowane w przypadku operacji »Przekształcaj«,

L 323/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.12.2010

— języki modelowania danych akceptowane w przypadku operacji »Przekształcaj«, — języki odwzorowania modelu akceptowane w przypadku operacji »Przekształcaj«. 2.2.3. Parametr językowy Zapewnia się dwa parametry językowe: — parametr »język odpowiedzi«, wskazujący język naturalny używany w odpowiedzi na polecenie »Uzyskaj metadane usługi przekształcania«, — parametr »obsługiwane języki«, zawierający listę języków naturalnych obsługiwanych w ramach usługi prze­ kształcania. 3. 3.1. OPERACJA »PRZEKSZTAŁCAJ« Polecenie »Przekształcaj« Polecenie »Przekształcaj« obejmuje następujące parametry: — wejściowy zbiór danych przestrzennych, — model źródłowy, — model docelowy, — odwzorowanie modelu. 3.1.1. Parametr wejściowego zbioru danych przestrzennych Parametr wejściowego zbioru danych przestrzennych wskazuje zbiór danych przestrzennych, który zostanie prze­ kształcony. 3.1.2. Parametr modelu źródłowego Parametr modelu źródłowego określa model wejściowego zbioru danych przestrzennych. 3.1.3. Parametr modelu docelowego Parametr modelu docelowego określa model, w który zostanie przekształcony wejściowy zbiór danych przestrzen­ nych. 3.1.4. Parametr odwzorowania modelu Parametr odwzorowania modelu określa odwzorowanie z modelu źródłowego do modelu docelowego. 3.2. Odpowiedź na polecenie »Przekształcaj«

3.2.1. Parametr odpowiedzi na polecenie »Przekształcaj« Parametr odpowiedzi na polecenie »Przekształcaj« zawiera zbiór danych przestrzennych przekształcony zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1089/2010. 4. 4.1. OPERACJA »POŁĄCZ USŁUGĘ PRZEKSZTAŁCANIA« Polecenie »Połącz usługę przekształcania«

4.1.1. Parametr polecenia »Połącz usługę przekształcania« Parametr polecenia »Połącz usługę przekształcania« zapewnia wszystkie informacje dotyczące usługi przekształcania organu publicznego lub strony trzeciej zgodnej z niniejszym rozporządzeniem, umożliwiając korzystanie z usługi przekształcania organu publicznego lub strony trzeciej w ramach usługi przekształcania państwa członkowskiego.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 323 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L323 - 11 z 20108.12.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.