Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 39 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/88/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Japonią

Data ogłoszenia:2010-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 39 POZ 19

12.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/19

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA RADY 2010/88/WPZiB/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Japonią

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24 i 38, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Japonią, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie. Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

W dniach 26–27 lutego 2009 r. Rada podjęła decyzję o upoważnieniu prezydencji, wspieranej przez Komisję, do otwarcia negocjacji Umowy w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Euro­ pejską a Japonią. Negocjacje powiodły się i w ich wyniku sporządzono projekt umowy. Wobec braku dwustronnych układów między państwami członkowskimi a Japonią w sprawie wzajemnej pomocy prawnej Unia Europejska dąży do ustanowienia skutecz­ niejszej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a Japonią w dziedzinie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych. Umowa powinna zostać podpisana, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie,

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. W imieniu Rady

B. ASK

(3)

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 39 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L39 - 20 z 201012.2.2010

  Umowa między Unią Europejską a Japonią w sprawie wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

 • Dz. U. L39 - 5 z 201012.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 593) (1)

 • Dz. U. L39 - 4 z 201012.2.2010

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2010 r. o wyborze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. L39 - 3 z 201012.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 676/2009

 • Dz. U. L39 - 1 z 201012.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 124/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.