Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 57

ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2924 29 98

10 15 25 30 65 75 80 85 86 87 88 89 91 92 93 94

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/17

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 2924 29 98 ex 2924 29 98 ex 2925 11 00 ex 2925 19 95 ex 2925 29 00 ex 2926 90 95 ex 2926 90 95 ex 2926 90 95 ex 2926 90 95 ex 2926 90 95 ex 2926 90 95 ex 2926 90 95 *ex 2926 90 95 *ex 2926 90 95

96 97 20 10 10 20 35 45 50 55 60 61 63 64

4’-Chloro-3-hydroksy-2’,5’-dimetoksy-2-naftalenoanilid Monoamid kwasu 1,1-cykloheksanodioctowego Sacharyna i jej sól sodowa N-Fenylomaleimid Dicykloheksylokarbodiimid 2-(m-Benzoilofenylo)propiononitryl 2-Bromo-2-(bromometylo)pentanodinitryl 2-Cyjanoacetamid Alkil lub alkoksyalkil estrów kwasu cyjanooctowego 2-Cyjano-2-fenylomaślan metylu Kwas cyjanooctowy w postaci krystalicznej Kwas m-(1-cyjanoetylo)benzoesowy 1-(Cyjanoacetylo)-3-etylomocznik Esfenwalerat o czystości 83 % masy lub większej w mieszaninie własnych izomerów Malononitryl Chlorotalonil (ISO) 2-Cyjano-2-fenylomaślan etylu 4-Aminobenzonitryl Etylenodiaminotetraacetonitryl Nitrylotriacetonitryl 1,3-Propylenodiaminotetraacetonitryl Butyronitryl Dichlorowodorek 2,2′-dimetylo-2,2′-azodipropionoamidyny Wodorosiarczan 4-anilino-2-metoksybenzenodiazoniowy Kwas 4’-aminoazobenzeno-4-sulfonowy

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2014

ex 2926 90 95 *ex 2926 90 95 ex 2926 90 95 ex 2926 90 95 ex 2926 90 95 ex 2926 90 95 ex 2926 90 95 ex 2926 90 95 ex 2927 00 00 ex 2927 00 00 ex 2927 00 00

65 74 80 81 86 87 88 89 10 20 30

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

L 4/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 2927 00 00 ex 2927 00 00

40 50

2-Hydroksynaftaleno-1-diazonio-4-sulfonian 2-Hydroksy-6-nitronaftaleno-1-diazonio-4-sulfonian, o czystości 60 % masy lub większej Kwas 4,4’-dicyjano-4,4’-azodiwalerianowy 3,3’-[Azoksybis[(2-metoksy-4,1-fenyleno)azo]]bis[4,5-dihydroksynafta­ leno-2,7-disulfonian] tetrasodu 3,3’-Bis(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)-N,N’-bipropionoamid 1,1’-(Hydroksyimino)bis-(2-propanol) 2,4,6-Trichlorofenylohydrazyna O-Etylohydroksyloamina, w postaci roztworu wodnego Adypohydrazyd Oksym butanonu Cyflufenamid (ISO) Diizocyjaniany metylenodicykloheksylu Izocyjanian m-izopropenylo-α,α-dimetylobenzylu Diizocyjanian m-fenylenodiizopropylidenu Diizocyjanian trimetyloheksametylenu, mieszanina izomerów 1,3-Bis(izocyjanianometylo)benzen Prosulfocarb (ISO) Etoprofos (ISO) Tiofanat-metyl (ISO) 4-(4-Izopropoksyfenylosulfonylo)fenol Glutation 3,3’-Tiodi(kwas propionowy) Wodoro siarczan 2-[(p-aminofenylo)sulfonylo]etylu Siarczek metylofenylu Bis(benzenosulfonian) cynku

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.