Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 57

ex 2927 00 00 *ex 2927 00 00

60 70

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014

ex 2928 00 90 ex 2928 00 90 ex 2928 00 90 ex 2928 00 90 ex 2928 00 90 ex 2928 00 90 ex 2928 00 90 ex 2929 10 00 ex 2929 10 00 ex 2929 10 00 ex 2929 10 00 ex 2929 10 00 ex 2930 20 00 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99

10 15 20 40 60 70 80 10 40 50 60 80 10 15 25 30 35 40 45 60 62

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/19

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99 *ex 2930 90 99

64 66 67 68 69 71 76 77 78 80 82 83 86 87 89

Siarczek 3-chloro-2-metylofenylo metylowy Siarczek difenylu Kwas 3-bromometylo-2-chloro-4-(metylosulfonylo)-benzoesowy Clethodim (ISO) 2-Amino-4-metylosulfonylo-N-metyloanilina Chlorek trifenylosulfoniowy 2,2’-Ditiodi(kwas benzoesowy) 4-[4-(2-Propenylooksy)fenylosulfonylo]fenol 4-Merkaptometylo-3,6-ditio-1,8-oktanoditiol Kaptan (ISO) Tolueno-4-sulfinian sodu Metylo-p-tolilo sulfon 4-Hydroksybenzenotiol Kwas 3-sulfinobenzoesowy Sól potasowa lub sodowa O-etylo-, O-izopropylo-, O-butylo-, O-izobu­ tylo- lub O-pentylo-ditiowęglanów Metylofosfonian dimetylu

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2012 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011

2931 00 10 *ex 2931 00 99 *ex 2931 00 99 05 20

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

Butyloetylomagnez, w postaci roztworu w heptanie Trikarbonylek metylocyklopentadienylomanganu zawierający nie więcej niż 4,9 % masy trikarbonylku cyklopentadienylomanganu Silan metylo tris(2-pentanooksimu) Kwas N-(fosfonometylo)iminodioctowy Kwas bis(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowy Dimetylo[dimetylosililodiindenylo]hafn Tetrakis(pentafluorofenylo)boran N,N-dimetyloaniliny Chlorek tributylo(tetradecylo)fosfoniowy, nawet w postaci roztworu wodnego

*ex 2931 00 99 *ex 2931 00 99 *ex 2931 00 99 *ex 2931 00 99 *ex 2931 00 99 *ex 2931 00 99

24 40 50 55 70 85

0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013

L 4/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

*ex 2931 00 99

86

Mieszanina izomerów 9-icosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonanu i 9-icosyl-9fosfabicyklo[4.2.1]nonanu Tris(4-metylopentano-2-oksimino)metylosilan Octan tetrabutylofosfoniowy, w postaci roztworu wodnego Trimetylosilan Kwas 3-(hydroksyfenylofosfinoilo) propionowy 4-Tolilofosfinian potasu, w postaci roztworu wodnego Alkohol tetrahydrofurfurylowy Furan o czystości 99 % masy lub większej 2,2 Di(tetrahydrofurylo)propan 1,6-Dichloro-1,6-dideoksy-β-D-fruktofuranozylo-4-chloro-4 deoksy-α-Dgalaktopiranozyd Furfuryloamina Tetrahydro-2-metylofuran 2′-Anilino-6′-[etylo(izopentylo)amino]-3′-metylospiro[izobenzofuran1(3H),9′-ksanten]-3-on 6′-Dietyloamino-3′-metylo-2′-(2,4-ksylidyno)spiro[izobenzofuran1(3H),9′-ksanten]-3-on 6-Dimetyloamino-3,3-bis(4-dimetyloaminofenylo)ftalid 6’-(Dibutyloamino)-3’-metylo-2’(fenyloamino)-spiro[izobenzofuran1(3H),9’-[9H]ksanten]-3-on 3’,6’-Bis(etyloamino)-2’,7’-dimetylospiro[izobenzofuran-1(3H),9’-[9H]ksanten]-3-on 6′-(Dietyloamino)-3′-metylo-2′(fenyloamino)-spiro[izobenzofuran1(3H),9′-[9H]ksanten]-3-on 2’-[Bis(fenylometylo)amino]6’-(dietyloamino)-spiro[izobenzofuran1(3H),9’-[9H]ksanten]-3-on Kwas giberelinowy o czystości co najmniej 88 % masy Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametylonafto [2,1-b] furan-2 (1H)-on Heksan-4-olid Bendiocarb (ISO)

0%

1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.