Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 12

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 12/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 12

Strona 12 z 57

*ex 2931 00 99 *ex 2931 00 99 *ex 2931 00 99 *ex 2931 00 99 *ex 2931 00 99 ex 2932 13 00 ex 2932 19 00 ex 2932 19 00 *ex 2932 19 00

87 89 91 96 97 10 40 41 45

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014

ex 2932 19 00 ex 2932 19 00 ex 2932 29 85

70 75 10

0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 29 85

35

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 29 85 ex 2932 29 85

55 60

0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011

ex 2932 29 85

70

0%

1.1.2010-31.12.2013

ex 2932 29 85

71

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 2932 29 85

72

0%

1.1.2010-31.12.2011

ex 2932 29 85 ex 2932 29 85 ex 2932 29 85 ex 2932 99 00

80 84 85 10

0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 4/21

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 2932 99 00 ex 2932 99 00 ex 2932 99 00 ex 2932 99 00 ex 2932 99 00 ex 2932 99 00 ex 2933 19 90 ex 2933 19 90 ex 2933 19 90 ex 2933 19 90 ex 2933 19 90 ex 2933 21 00 ex 2933 21 00 ex 2933 21 00 ex 2933 21 00

30 35 40 70 75 80 30 40 50 60 70 10 50 60 70

Carbofuran (ISO) 1,2,3-Trideoksy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylofenylo)metyleno]-nonitol 1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylobenzylideno)-D-glucitol 1,3:2,4-bis-O-Benzylideno-D-glucitol 3-(3,4-Metylenodioksyfenylo)-2-metylopropanal 1,3:2,4-bis-O-(4-Metylobenzylideno)-D-glucitol 3-Metylo-1-p-tolilo-5-pirazolon Edarawon (INN) Fenpyroksymat (ISO) Piraflufen etylu (ISO) Siarczan 4,5-diamino-1-(2-hydroksyetylo)-pirazolu Hydantoina 1-Bromo-3-chloro-5,5-dimetylohydantoina DL-p-Hydroksyfenylohydantoina α-(4-Metoksybenzoilo)-α-(1-benzylo-5-etoksy-3-hydantoinylo)-2-chloro5-dodecylooksykarbonyloacetanilid Triflumizol (ISO) 1,3-Dimetyloimidazolidyn-2-on Kwas pirydyno-2,3-dikarboksylowy Chlorowodorek 2-chlorometylo-4-metoksy-3,5-dimetylopirydyny Imazethapyr (ISO) Aminopyralid (ISO) 2-Chloropirydyna Tetrafluoroboran N-fluoro-2,6-dichloropirydyny Pyriproksyfen (ISO) o czystości 97 % masy lub większej 2-Fluoro-6-(trifluorometylo)pirydyna Acetamiprid (ISO)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2011

ex 2933 29 90 ex 2933 29 90 ex 2933 39 99 *ex 2933 39 99 ex 2933 39 99 ex 2933 39 99 ex 2933 39 99 ex 2933 39 99 *ex 2933 39 99 ex 2933 39 99 ex 2933 39 99

40 50 15 24 25 35 40 50 55 60 65

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2011 1.1.2010-31.12.2014 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

L 4/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicz­ nego

Okres obowiązywania

ex 2933 39 99 ex 2933 49 10 ex 2933 49 10 ex 2933 49 90

75 10 20 50

Picolinafen (ISO) Quinmerac (ISO) Kwas 3-hydroksy-2-metylochinolino-4-karboksylowy Monohydrat benzoesanu 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chloro-2-chinolilo) winylo]fenylo}-3-hydroksypropylo] metylu 5,6,7,8-Tetrahydrochinolina Chinolin-8-ol Malonylomocznik (kwas barbiturowy) Monohydrat fosforanu (2R)-4-okso-4-[3-(trifluorometylo)-5,6-dihydro [1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazyno-7(8H)-ilo]-1-(2,4,5-trifluorofenylo) butylo-2-amonu 2,4-Diamino-6-chloropirymidyna Jednowodzian monochlorowodorku 2,5-diamino-4,6-dihydroksypirymi­ dyny Mepanipyrim (ISO) 4-Amino-2,6-dichloropirymidyna Guanina 2,6-Dichloro-4,8-dipiperydynopirymido[5,4-d]pirymidyna N-(4-Etylo-2,3-dioksopiperazyn-1-ilokarbonylo)-D-2-fenyloglicyna 1,3,5-Tris[(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)metylo]-1,3,5-triazino2,4,6(1H,3H,5H)-trion 1,3,5-Tris[3-(dimetyloamino)propylo]heksahydro-1,3,5-triazyna 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropylo)-1,3,5-triazinano-2,4,6-trion Tris(2-hydroksyetylo)-1,3,5-triazynotrion Ezetimibe (INN) 5-Winylo-2-pirolidon 3,3-Pentametyleno-4-butyrolaktam 6-Bromo-3-metylo-3H-dibenzo(f,ij)izochinolino-2,7-dion 2-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-di-tert-butylofenol

0% 0% 0% 0%

1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013 1.1.2010-31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 4 POZ 1 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L4 - 94 z 20108.1.2010

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2009/163/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 94/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji słodzących używanych w środkach spożywczych w odniesieniu do neotamu (  Dz.U. L 344 z 23.12.2009)

 • Dz. U. L4 - 91 z 20108.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące zabezpieczonych przed dziećmi urządzeń do samodzielnego montażu blokujących okna i drzwi balkonowe zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10298) (1)

 • Dz. U. L4 - 89 z 20108.1.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L4 - 87 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 14/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L4 - 85 z 20108.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 13/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.